Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
116.
ENGELSCHE
Sommige bijwoorden hebben, even ols de bijvoegelijke naamwoorden
(bl. 20.), trappen van vergelijking, als: soon, vroeg; sooner, vroeger;
soonest, vroegst; often, dikwerf; oftener, meer; oftenest, meest.
Die, welke op y uitgaan , worden met more en most vergeleken:
als: wisely, wijs; more wisely, wijzer; most wisely, wijst; enz.
De bijwoorden worden verdeeld in oorspronkelijke, afgeleide en
zamengestelde.
De oorspronkelijke zijn; never, nooit; there, daar; where, waar; enz.
De afgeleide zijn die, welke van andere woorden, voornamelijk
van zelfstandige en bijvoegelijke naamwoorden, afgeleid zijn, als:
daily, dagelijks; yearly, jaarlijks; weekly, wekelijks; suddenly,
plotseling, enz.
De zamengestelde zijn nit de zamenvoeging van twee of meer
woorden ontstaan; b. v.: therefore, daarom; somewhere, ergens;
yesterday, gisteren, enz. Deze worden, wanneer zij niet met elkan-
der verbonden zijn, ook wel bijwoordelijke uitdrukkingen genaamd,
als: no where else, nergens anders; from time io time, van tijd tot
tijd ; from behind, van achteren , enz.
Volgens hunne beteekenis verdeelt men de bijwoorden in de vol-
gende soorten:
1. Adverbs of number,
once,
twice,
thrice,
2. Adverbs of order,
all at once,
by turns,
by troops,
one after another,
one before the oiher,
one with another,
one by one,
finally, lastly,
regularly, orderly,
1. Bijwoorden van getal,
eenmaal,
tweemaal,
driemaal *),
2, Bijwoorden van orde.
allen te gelijk.
bij beurten, beurtelings.
bij scharen.
de eene na den anderen,
de eene vuór den anderen,
dooréén,
één voor één.
eindelijk.
I geregeld,
[in orde.
*) Zie verder bladz. 28 bij de getallen.