Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
K®. 86.
113
Sommigen veronderstellen 1 , dat de volken van Grieken-
land 2, van Eßt/pte 3 en van Phejiicié' 4 elkander verston-
den 5, en dat het éénige 6 verschil van taal bestond in den
tongval 7. Die menschen hebben bun leven doorgehragt 8 in
verkwisting^ en vermaken. Voor wien heefl die gierigaard
scJiatte7i 11 vergaderd 12 ? Niet voor zich zeiven. Welk on-
geluk hebben wij te vreezen, nadat wij alles verloren hebben?
Hebt gij niet gezien, dat de regtcr onderrigt 13 was van nwc
samenzwering 14 ? Wanneer men afgeweken 15 is van
pad der deugd , moet men trachten 16 er weder op te ko-
men 17. Uw vader sprak nooit kwaadXZ van anderen, omdat
hij wenschte, dat niemand kwaad van hem zou spreken. Nadat
wij den geheelen nacht 19 gedanst hadden , gingen wij naar
hed. Iedereen heeft zijn eigene manier 20 van denken en
handelen 21.
1 to suppose.
2 Greece.
3 Egypt.
4: Fbocuicia.
5 to understand.
6 only.
7 dialect.
8 to spend.
9 dissipation.
10 rciser.
11 riches.
12 to gather.
13 to apprize.
14 conspiracy.
N®. 106.
\
15 to deviate.
16 to endeavour.
17 to re-enter it again.
18 ill.
19 the whole night.
20 rrjanner.
21 of .... acting.
Uwe moeder wos geheel terneer geslagen! op^ dat nieuws,
en wist niet, wat zij zeggen zou. llij stond 3 den eersten aan-
val 4 uit ^ en dit was voldoende 5. Wij vertrokken zoodra
de zon opkwam 6, en wij kwamen des avonds terug. De zon
heeft dc toppen 7 der hoornen verguld 8 in den morgenstond.
Uw vriend zou 't gedaan hebben, maar wij durfden 9 niet.
Dat was lafhartig 10, dunkt mij; de zaak was immers zoo
gevaarlijk niet? Zij hebben mij bekeven 11, maar zonder
1 to be cost down.
2 at.
3 to abide.
4 charge.
5 sufficiënt.
6 to arise.
7 top.
8 to gild.
9 to dare.
10 cowardly.
11 to chide.