Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
110. ENGELSCHE
N°. 99.
Ilij hleedde zich 1 meer naar de mode 2 , eo ging eens
in de week 3 naar den schonwhiirg. Rust 4 onder de scha-
duw 5 van dezen boorn; want gij zijt vermoeid. Gij bebt ge-
lijk; ik beb te veel geloopen. Dit verwaand mensch 6 be-
rispte 7 alles; dit heviel 8 mij niel; men beeft bem ook uit-
gelagchen 9. Wat beeft uwe moeder verloren ? Eene heurs 10
met geld. En wat bad uw broeder gevoiiden 11 ? Een' wissel-
brief. Wij voorzagen 12 de gevaarlijke gevolgen 13 van dien
stap 14, en wij bebben u daarom gewaarschuwd. Gij weet :
bet is noodig de deugd te heoefeneyi 15, om gelukkig te zijn*
1 to dress one's self. 6 conceited fellow. 11 to find.
3 more fashionably. 7 lo find faults with. 12 to foresee.
3 a week. 8 to like. 13 consequence.
4 to rest one's self. 9 to laugh at. 14 step.
5 shade. - 10 purse. 15 to practise.
100.
Ga wetr zitten 1 en blijf nog wat bij ons; nw gezelschap
is ons aangenaam. Zij dachten, dat gij geen vermogen zoudt
hehhen op 2 zijne hardvochtigheid 3 ; zij kennen bem sedert
lang. Ontdeed^ bij zicb niet van 't verkeerde 5 denkbeeld 6,
dat liij bad omtrent hunne verdiensten 7? In 't geheel niet.
Onttrokken 8 zij de schtddigen 9 aan de strengheid 10 der
wet? Ten minste zij wilden liet doen. Dal is iets anders. Heb-
ben deze leerlingen hunne opstellen overgemaakt 11 ? Neen ,
Mijnheer! dit zullen wij morgen ochtend doen. Dan is het te
laai; zij moeien 'l nog beden doen, zoo als ik iiun gezegd
beb, en zonder uitstel 12. Zij moeten ook meer acht geven
op bun schrijven 14.
1 to sit down again. 6 opinion. 11 to do again.
2 to prevail upon. 7 merit. 12 delay.
3 hard-hearledness. 8 to withdraw. 13 to pay attention.
4 to get rid. 9 the guilty. 14 writing.
5 false. 10 rigour.
101.
Wij bebben ccn belangrijk 1 boek gelezen en veel ont^
1 interesting.