Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
108.
ENGELSCHE
zijne toestemming 3 verhregen 4; liij zal terugkomen 5 vóór
het einde van de maand. Heeft uw oom zijne inkomsten 6
reeds ontvangen ? Ik denk ja; maar mijn oom ontkent het.
Heeft hij reeds een' brief geêchreven 7 aan bare voogden 8 ?
Neen ; maar hij zal waarschijnlijk 9 morgen schrijven. Ik ge-
loof 't niet; bij bedriegt 10 ons altijd door schoone 11 be-
loften. Wij gingen gisteren uit, maar uw broeder bleef 12
l* buis. Wij bebben hem gedwo7igen 13 zijn gedrag 14
te veranderen 15, Hebt gij dien man gekend 16? Ja, zeer
wel. Had bij zijne vrienden niet vergeten ? Dit deed bij
nooit. Dan beeft men hem valsch 17 beschuldigd 18, ge-
loof mij.
3 consent.
4 to obtain.'
5 to come back.
6 income.
7 to write.
8 tutor.
9 probably.
10 to deceive.
11 fine.
12 to stay.
13 to compel.
Ié behaviour; conduct.
35 to alter.
16 to know.
17 falsely.
18 to accuse.
96.
Hij beeft zijn' pligt 1 gekend, en niet gedaan 2. Hij
heeft de krachten 3 van den vijand gekend, en dus te veel
gewaagd 4. Zij bebben een groot aantal scliepen gebouwd en
uitgerust^ ^ die weldra zullen uitzeilen 6. Hij verspreidt overal
vrees, en beleedigt ieder. Zij hebben al hunne vrienden ver-
torent 7 door hunne stijfboofdigheid. Deze herders hebben de
schapen geschoren 8. Deze landlieden bebben bonne pacht-
hoeven verkocht 9. Zij hebben de oproermakers 10 opge-
ha7igen 11. Wij bebben muzijk 12 van de nieuwe opera 13
gehoord 14. Ik schreef verleden week aan va'ijn*procureur IS ^
die my beden beeft geantwoord.
1 duty.
2 to perform.
3 force, power.
4 to hazard.
5 to fit out.
6 to set sail.
7 to lose.
8 to shear.
9 to sell.
10 rebels.
11 to hang.
12 music.
13 opera.
14 to hear.
15 attorney.