Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST, 107
ook niet? Hebben u»e zusters ook geslapen? Heeft die meid
de scbool geveegd 2? Hebben de leerlingen hun opstel 3 he-
gönnen é ? Hebl)en die edelmoedige 5 nienschen de leleedi-
qingen 6 vergeten 7? Zullen owe vrienden die ook vergelen?
Heeft bij gedacht 8 aan 9 uwe ongeluhheii 10 en de zijnen ?
Gij iiebt eene helangrijhe 11 omstandigheid 12 vergelen; gij
zijt een weinig onoplettend. Heeft de knecht de deur geslo-
ten 13? Neen, dit vergeet bij allijd. AVie heeft dit paleis
gehouwd 14? Ik kan 't u niet icggen.
2 to sweep. 7 to forget. 12 circumstance.
3 exercise. 8 to think. 13 to shut,
4 to begin. 9 of. 14 to build.
5 geoerous. 10 misfortune.
6 insult. II essential.
94.
Deze stoute kinderen hebben dc straf 1 ondergaan 2. Die
rijke hoer 3 lieeft de pachthoeve 4 herbouwd 5. Is uw oom
reeds afgereisd G naar Frankrijk ? Neen , nog niel. Voel'
det 7 gij de uitwerksels 8 van zyn* toorn 9? Ja, vriend,
meer dan ééns. Wat mij aangaat, ik heb die nooit gevoeld.
Zijt gij dan uitgegaan 10 zonder zijn verlof 11? Ja, en ik
ging weer 12 uil , zoudra mijne nichten teruggekeerd 13 waren.
Dit alles geschiedde 14 vroeger dan ik dacht. De nicht uwer
vriendin Louise komt ons alle veertien dagen 15 bezoeken ;
maar zij kwam gisteren niet. Heeft zij toegestemd 16, dat zij
ongelijk bad? Dit deed zij nog nimmer. Is hij een eerlijk
man geworden 18? Ik geloof ja.
1 punishment. 7 to feel. 13 to return.
2 to undergo. 8 effects. 34 to happen.
3 farmer. 9 anger. 15 every fortnight.
4 farm. 10 to go out. 16 to agree.
5 to rebuild. 11 leave, 17 honest.
6tosetout, (met^ai;^). 12 again. 18 to become.
95.
lleeft uw vader zijne helofte 1 gehouden 2 ? Ja , ik heb
1 promise. 2 to keep.