Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page

SPRAAKKUNST.
Analyse.
1 3 8 3 2 5 1
A regular and virtuous education is an
Eene geregelde ^ 9. en deugdzame opvoeding is een
O ü inestimable blessing.
onwaardeerbare zegen.
13 2 5 4 2 4 5 5 7
A laborious ma)i prolongs his time; he lives more in
Een werkzaam man verlengt zijn' tijd; hij leeft meer in
8
5 7
a few years, ihan others do in many.
cenige weinige jaren, dan anderen in vele.
Niet alle taalkundigen verdeden de woorden op dezelfde wijs.
Sommige tellen tien of elf soorten, nemende het Deelwoord (Par-
ticiple) en ook de Telwoorden (Numbers) als bijzondere rededeelen;
andere acht, door niet alleen het Deelwoord en de Telwoorden uit
te sluiten, maar ook het Bijvoegelijke naamwoord tot de Naamwoor-
den te rekenen. Ook zijn er, die er maar vier tellen.
TWEEDE HOOFDDEEL.
Over de Lidwoorden,
Een lidwoord is een woordje, dat vóór een zelfstandig naamwoord
gezet wordt, om aan te duiden, hoe ver deszelfs beteekenis zich
uitstrekt.
Er zijn in 't Engelseh twee lidwoorden; a (een, eene), en ihe
(de, het). — Het eerste heet onbepaald {indefiniie), het tweedo
bepaald {definite) lidwoord.
A wordt an voor woorden, die met eene klinkletter of stomme
h beginnen *); an ear, een oor; wordt de h uitgesproken, dan
gebruikt men a^ als: a hand, eene hand; a heart, een hart.
*) Voor de lange u schrijft men ö in plaats van an als: aunion^
eene vereenigiog; a university^ eene universiteit; a unity, eene
éénheid; a useful booh, een nuttig boek. Voor one zet men ook
a, niet an: many a one, menigeen. De y is aan het begin van
een woord een medeklinker; men zegt dus, b. v. a yard, eene el,
en met an yard. Vóór sommige woorden met e wordt a ook niet
veranderd; zoo zegt men b. v. a ewe, eene ooi, en niet an ewe,
omdat ewe hier bijna alsyo^, das als met een' medeklinker, wordt
uitgesproken. Zoo ook a European, een Europeaan, enz.
1*
P