Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST, 95
levend. Ik lieb mij gekleed; maar gij hebt u niet gekleed. Hij
beeft zich gekleed ; maar gij hebt u niet gekleed. Hij beeft
zich gekleed; maar ik geloof niet, dat uwe broeders en zusters
zich gekleed hebben. Had uwe nicht zich niet gekleed? Daar
is zij; zij zal bet u zeggen. Voorzigtig! gij znit u bezeereti 2.
Zwijg 3, ik zal mij niet bezeeren ; maar zij zullen zich be-
zeeren. Zal bij zich ook bezeeren? Ja, want bij is onachtzaam.
2 to hurt one's self. 3 to he siftent, to keep silence of to hold
one's tongue.
rj°. 88.
Hij gewent zich 1 aan 't werk. Gewent gij n ook aan 't
werk 2? Ja, wij gewennen ons allen aan 't werk. Dat ver-
heugt 3 mij. Deze menschen bedriegen zich 4. Dat spijt
mij 5; ik zal ben waarschuwen. Gij zult wel doen. Maar uwe
vrienden zullen zich ook bedriegen, indien zij niet omzigtig 6
zijn. Dat zij zich bedriegen! Die jongelingen tvijden zich 7 ge-
heel 8 aan de dienst 9 van bun vaderland 10; zij worden
daarom geacht en bemind. Gij bebt u meer dan ééns behen-
dig 11 vermomd 12; en gij dacht 13, dat ik bet niet wist.
Gij zult u toch niet wreken 14, hoop ik. Heeft mijn vriend
zich dan gewroken ? Neen, want bij is edelmoedig. Ten min-
ste 15 men zegt, dat hij het is 16.
1 to accustom one's 7 to devote one's self. 13 to think, onv. verl.
self. 8 entirely. tijd en verl. deelw.
2 employment. 9 service. thought.
3 to rejoice at. 10 country; father- 14 to revenge one's self.
4 to deceive one's self. land. 15 at least.
5 I am sorry for it. 11 cleverly. 16 that he is so.
6 circumspect. 12 to disguise one's self.
89,
Deze man beeft zich 2 vermetel 1 blootgesteld 2 ; bij is
zelf oorzaak van zijn ongeluk; bij zou gelukkig geweest zijn,
indien bij een beter leven geleid 3 bad. En gij bebt uw
belang verzuimd 4 in die gewigtige 5 omstandigheid 6.
1 rashly. 3 to lead; verl. deel- 5 important.
2 to expose one's self, woord: led. 6 circumstance,
4 to neglect one's self.