Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORWOORD.
Was het mij aangenaam door de uitgevers aangezocht te war-
den, om de zorg voor den herdruk van Lodewijk Mulder's „Aard-
rijkskunde van Nederland" op mij te nemen, hoogst aangenaam
was het mij van den Schrijver de toestemming daartoe te erlangen.
Of de lof, door den Schrijver mij gebracht „dat de herziening
in goede handen was," door het publiek beaamd wordt, zal het
debiet bewijzen. Ik Iwop zulks.
Een enkel hoofdstuk is er door mij bijgevoegd, andere zijn
vermeerderd en, naar mijn bescheiden meening,' op de hoogte van
den tegenwoordigen tijd gebracht.
„Door omstandigheden van mijn wil onafhankelijk is er eene
vertraging ontstaan in het voor de pers gereedmaken van het
laatste blad, waardoor het werkje verschijnt, nadat er in twee
in dit boekske beliandelde onderwerpen eene aanmerkelijke wij-
ziging is gebracht; ik bedoel do liniën van defensie, en de
verandering der Provinciale Qerechtshoven in die te Leeuwarden,
Arnhem, Amsterdam, 's-Qravenhage, en 's-Hertogenbosch, welke
veranderingen ik niet van zoo overwegend belang vond om
daarvan een verbeterblad te geven. De gebruiker van dit
werkje gelieve hiervan nota te nemen,"
Dat die vermeerderingen enz. aangebracht als zoo vele verbe-
teringen beschouwd mogen worden, is de leensch van
den Bewerker.
Amsterdam, Nov. 1875.