Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCHRIJVING DER NEDERLANDEN.
(Jic 227 el hoog is. Men treft in deze provincie eenige stcenkolcnmynen
cn steengroeven aan. De steenkolenmijnen bij Kerkerade met 543 Invr.,
bezigen 2 stoomwerktuigen en ruim 200 werklieden en hebben io 1857
bijna 260000 hectol. opgeleverd.
De voornaamste steden in Limburg zijn:
Maastricht, met 28,483 inwoners, vroeger eene sterke vesting, met de
forten St. Pieter en Koning Willeni en de versterkte voorstad Wtjck.
Onder de merkwaardigheden dezer stad mag het stadhuis genoemd
worden, mitsgaders de St. Servaaskerk, op het Vrijthof, dat een meester-
stak van bouwkunde is. In deze kerk vindt men eene graftombe van
Jan Tzercl&ks, Graaf van Tilly en een standbeeld voor Karei den Groote
De stad bloeit door verscheidene fabrieken, waaronder eene glasblazerij
en kristalslijperij vermeld moet worden, en door handel en doorvoer, waar-
toe de Zuid-Willemsvaart, van hier naar 's Hertogenboscb, veel bijbrengt.
De St. Pietersberg is hoogst merkwaardig, wegens de menigte ver-
steeningen en overblijfselen, die duizende jaren oud zijn en gevonden
worden in hare ontelbare gangen, welke in den loop van vete eeuwen er in
uitgegraven zijn, om den mergelsteen er uit te halen, die bier veel tot
bouwen gebruikt wordt.
Door middel van een langen steenen brug over de Maas is Maas-
tricht verbonden met de voorstad Wijck.
Venlo, eene vesting met 8.054 inwoners, aan de Maas, met het fort
St. Michielaan de overzijde van de rivier,
Roermonde, met 9.499 inwoners, ligt aan de vereeniging van de Roer
met de Maas. De overige steden zijn Weert 7.099, aan de Zuid-Willems-
vaarl. In de St. Maartenskerk vindt men een grafteeken voor den in
1568 onthoofden Philip van Montmorency, Graaf van Hoorne, en Sittard
4,755, nabij de Pruissische grenzen. Andere voorname gemeenten zijn:
Bergen 4.659; KcA/4.196; Geleen 2.162; Gulpen Heerlen 4.981;
Helden 3.350; Horst 3.693; Maasbree 4.835; Mcersse« 2,953; Ncderweert
4.625; Schinnen 2.086; Swalmen 2.017; Tegelen 2.064; Vaals 4.098;
Venray 5.026 en Wittern met 3.929 inwoners.
42