Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
Willemstad, is eene kleine vesting, aan het Hollands Diep gelegen, met
1.927 inwoners.
Bergen op Zoom, met 9.569 inwoners, eene sterke vesting nabij
de Üosterschelde, aan het riviertje de Zoom gelegen, bestaat voornamelijk
van de bezetting, eenigen handel en de vischvangst, vooral van ansjovis,
die alom verzonden wordt.
Heusden, mei 2,U0 inwoners, aan de oude Maas of het Maasje, (n dc
bezienswaardige Oude kerk vindt men de fraaie graftombe van den baron
van Friesheim, gewezen gouverneur dezer stad,
Woudrickemj eene kleine vesting met 1.760 inwoners, ligt aan de
Merwede.
Geertruidenberg, met 1.929 inwoners, aan de Donge, is eene vesting
waar men nog hel zoogenaamde Prinsenhof vindt, door prins Maurus
gesticht. In de Geertruidakerk vindt men een gedenkteeken voor J. A.
Zoutman.
De overige sleden dezer provincie ziju: Roozendaal c. a. 8.182; Steen-
bergen 6.546; Zevenbergen 6.141; Klundert 3.112 en Äayesfetn 1.022 inw.
De overige voornaamste onder de Noord-Brabantsehe gemeenten zijn:
Boxmeer 2.091; Cuijk 2,294, Vechel A.909, dal vooral bloeit door
linnenweverijen. Boxtel 4.928, waar vooral linnens, servetgoederen,
damast enz. vervaardigd worden; St. Michiels-Gestel 3327, waar
in bet voormalige kasteel van Herlaar eene school voor doofstommen
is opgericht: Waalwijk 3.438, dal hoofdzakelijk door leerlooierijen
en schoenmakerijen bloeit; Loon op Zand 6.286; de Moerdijk, aan
het Hollands Diep waar 9 Juni 1711 Jan Willem Friso verdronk;
Oudenbosch 3.884; Rijen, tusschen Breda en Tilburg, waar vroeger
hel bekende legerkamp was; Aarle-Rixtel 1.566, met eene klokken-
gieterij; Valkenswaard \ waar nog vele valken gevangen en afgericht
worden; Haren 1.527 en Hoeven 2.291, elk met een Seminarium voor
Roomsch-Katholieken.
LIMBURG.
De provincie Limburg is 39.8 □ geogr. mijlen groot, en beval
227.469 inwoners.
De grond van Limbnrg is op vele plaatsen vruchtbaar, op eenige
daarentegen zeer schraal, vooral in het noordelijk gedeelte, dal veela
uit heide- en veengrond bestaal. In hel zuiden is het terrein meer
heuvelachtig; men vindt hier de hoogste kruinen van ons Va-
derland, namelijk de St. Pietersberg die 123, en de Krikelenbcrg
41
ƒ