Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
beschrijving der nederlanden.
De voornsarasle steden zijn:
's'Hertogenbösch, met 24.162 inwoners, gelegen oan de vereeniging van
den Dommel en de .la; eene voorname vesting, waartoe eenige forten
beliooren. Onder de gebouwen bekleedt de St. Jans of Kathedrale Kerk
de eerste plaats, daar hare wedergade in ons Vaderland niet gevonden
wordt; het groote orgel van deze kerk wordt voor een van de beste
in Nederland gehouden.
Hei Stadhuis op de groote markt is door den beroemden bouwkun-
dige van Kampkn gesticht. Men vertoont hier onder anderen een van
de grootste ijzeren kanonnen; geboorteplaats van Herman de Ruyteh.
Eindhoven, een welvarend stadje met 3.263 inwoners, bloeiende door
hoeden- katoen- en wolfabrieken: ook de Eindhovensche snuif wordtin
groote hoeveelheden verzonden.
Helmond, met 6.768 inwoners, hoofdzakelijk hun beslaan vindend
in fabrieken van damast, linnen, tafelgoed enz. Het kasteel, ruim ^Vs
eeuw oud, is een schoon overblijfsel uit de middeleeuwen.
Tilburg, eene welvarende stad, met 24.345 inwoners, waar veel lakens
en linnens vervaardigd worden. Hier is Z. M. Koning Willem H
in 1849 overleden.
Grave, eene kleine maar sterke vesting aan de Maas, met 2.596 in-
woners. Op het stadhuis wordt een zilveren keteltje bewaard, dat Maxi-
niliaan van Egmond in den tocht van Keizer Karel V naar Tunis
heeft buit gemaakt en aan de stad geschonken. De regeering heeft
daaruit aan verscheidene Vorsten en Grooten den eerewijn aangebo-
den. In het koor der St. Elisabethskerk is een sarcophaag van gesle-
pen arduin, waaronder het graf van hertog Arnoud van Gelder.
Breda, eene sterke vesting met meer dan 15.106 inwoners. Het kas-
teel, welks bouw in 1536 begonnen cn eerst in 1696 geheel voltooid
werd. dient tegenwoordig voor de Koninklijke Militaire Akademie. Het
Valkenburg, vroeger tot het kasteel behoorende, is eene aangename wan-
delplaats. ïn de Groote of O, L. Vrouwe Kerk. waarbij een prach-
tige 85 ellen hooge toren, is merkwaardig de graftombe van Engelbkrt
n van Nassau en zijne gemalin Maria van Baden. Een der beelden, die
dit meesterstuk versieren, houden sommigen voor het werk van
Michel ANGELo.of ten minste van een zijner leerlingen. Verder de praal-
graven van Jan I en Jan H van Polanen, van Engelbert I van Nassau
en diens zoon Jan van Nassau.
Rij Oosterhout, eene stad van 9.148 inwoners, ziet men nog eenige
overblijfselen van het huis te Strijen. Oosterhout bloeit door landbouw,
pftKcnh.nkkerijpn en biorbronworijen.
40