Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
Ifellcudoorn nvet Nijvcrdat, 5.413; Markelo, 4.371; Vriezcnvccn, 3.460;
Wierden, 5.881; Hengelo, 5,963; Lonneker, 11.408; Denekamp, 4.159;
Tubbergen, 6.154 en Losser mei 4.960 inw.
GELDEHLAND.
Deze provincie, die op bijna 93 Q geogr. mijlen 441.088 inwoners
telt, is de bevalligsle en schilderachtigste van ons land. De grond is
er zeer verschillend en meestal vlak, met uitzondering echter van de
Veluwsche hoogten, die zich, door het noordelijk gedeelte der provincie,
aan den rechter Rijnoever uitstrekken, den Hunenberg, en andere
minder belangrijke heuvelen, langs de Hruissische grenzen. En-
kele heiden en veengronden uitgezonderd, is de bodem zeer vrucht-
baar, als bestaande uit graanvelden en bosschen, van welke laatste mees-
terlijk partij is gelrokken, om schoone landgoederen aan te leggen. Wij
willen hier alleen Sonsbeck^ hel Loo, Biljoen, Beekhuizen, Rozendaal, den
liemeischen Berg en den Oorsprong opnoemen.
Landbouw en veeteelt zijn de hoofdmiddelen van bestaan, maar ook
verschillende fabrieken verschalten velen het onderhoud.
De voornaamste steden zijn:
.4rnAm, de hoofdstad, met 35,192 inwoners, aan den reclïteroaver des
Rijns, waarover een schipbrug geslagen is, in eene heerlijke streek gele-
gen, is eene der meest bloeiende steden van Nederland. De vroegere
vestingwerken zijn in bekoorlijke wandelingen herschapen, cn de om-
streken, door vele buitenplaatsen opgeluisterd, zijn schooner dan die van
eenig ander vaderlandsch oord.
Binnen de stad verdienen onze aandacht het stadhuis, om eenige oude beel-
den, die het vroeger versierden, veelal het Duivelshuis genoemd ; het gebouw
voor 't Gerechtshof; hel Gouvernementshuis en de Groote Kerk met een toren
van 91 M. hoog en met de schoone graftombe van Kabel van Ecmond, hertog
van Gelre, allen aan de markt gelegen, en Musis sacrum, waar de zang-
vereenigingcn gehouden worden en waar, in 1852, de Tentoonstelling der
Nationale Nijverheid plaats had.
Nijmegen, eene der oudste steden des lands, met 22.721 inwoners, is
gelegen aan den linkeroever van de Waal, waarover zij, door middel van
eene gierbrug, gemeenschap beeft met het tegenover liggende dorp Lent,
De stad is op verscheidene heuvelen gebouwd, waardoor de meeste stra-
ten hellend zijn. Merkwaardig is het Stadhuis, waarin men, behalve ver-
schillende provinciale oudheden» het bekende Nijmeegsche raadsel vindt.
Op het Valkhof, eene bekoorlijke wandelplaats, vindt men twee oude
35