Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCHRTJVIKG BER NEDERLANDEN.
De hoofdstad is Assen, een aangenaam gelegen stadje met 7,147
inwoners (evenals Meppel in 1809 door koning Lodewijk Napoleon tol
stad verheven), waarbij men een Sterrebosch van rnim 107 bunders
oppervlakte vindt.
Meppel, met 7.668 inwoners,die in een levendigen handel,scheepvaart,
en weverijen hun bestaan vinden, hoewel vele vroeger bloeiende fabrieken
ihans in kwijnenden toestand verkeeren.
Koevorden, met 2.852 inwoners vroeger een sterke vesting, die even-
wel, niet meer als zoodanig voldoende, hel lol van vele andere vestingen,
araotie, heeft ondergaan.
Ter weerszijde van de Drenlsche Hoofdvanrt ligt het dorp Smihte, met
5.129, eene bloeiende gemeente van uur gaans uilgestrektheid. Ver-
der Norg, met 3.783, met het best bewaarde — en Borger, roet helgrootste —
hunebed, met 3.278 inw.
Verder: Anloo met 3.126; Bellen, 4.004; Dalen, 3.838; £mmen,
7.172 ; Gasselte, 2.102; Ilavelte, 2.744 ; Iloogeveen, 10.763 ; Odoorn, 4,760;
Ruinen, 3.149; 5/een, 2,611; Vledder, 2.3'il ; V'nfls, 2.737 en /Audwohle,
met 3.371 inwoners.
OVERIJSSEL.
Deze provincie, welke ruim 60 □ geogr. mylen groot is en 260,533
inwoners lelt, is langs den Ussel zeer vruchtbaar, terwijl hel overige
gedeelte meestal uil zand en veengrond beslaat, zoodat omtrent een
derdedeel nog onbebouwd is; het midden der provincie is heuvelachtig.
Twee voorname kanalen vindt men in Overijssel, namelijk: de Dedems-
vaart, die 10.000 M. en de Willemsvaart die bijna 25.000 M. lang is;
de eerste vooral is merkwaardig, omdal door haar de hooge veenen van
Overijssel in een winstgevend oord herschapen zijn. Behalve landbouw,
veeteelt en turfgraverij, welke laatste in 1837 bijna 40 millioen ton
turf opleverde, zijn fabrieken dc voornaamste middelen van bestaan.
De ijzergieterij en lapijlfabrieken Ie Deventer, de linnenfabrieken.
die van servetgoed en damast, katoenspinnerijen, weverijen en de bier-
brouwerijen zijn dc belangrijkste.
Oude benamingen zijn: Kwartier van Vollenhove, Salland en Twcnlhe.
De voornaamste steden in Overijssel zijn:
Zwolle, de hoofdstad, met 21.310 inwoners, aan hel Zwarte Water ge-
legen, heeft bekoorlijke omstreken; men vindt in de nabijheid het
landgoed Boschwijk, vroeger bewoond door den dichter RnuNvis Feiti!, ter
wiens nagedachtenis op het nieuwe kerkhof een monument prijkt. De Groote
kerk en hel Paleis van Juslilie ie Zwolle zijn zeer bezienswaardige ge-
bouwen; in die kerk vindt men een prachtige predikstoel,
33 ^