Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
het schoonste antieke gebouw der geheele provincie. Op het Raadhuis
vindt men eenige bezienswaardige schilderijen, eene bibliotheek, enz.
De Prinsentuiiiy vroeger het hof van de Friesche Stadhouders en thans
aan de stad behoorende, is eene bekoorlijk aangelegde wandelplaats en
een sieraad der stad.
Harlingen, ten Westen van Leeuwarden aan de Zuiderzee gelegen, met
10.761 inwoners, is een van onze voornaamste kleinere zeehandelplaatsen,
In de nabijheid vindt men het gedenkteeken voor den Spaanschen land-
voogd Caspar de Robles, Heer van Billy.
Franeker, met 6.508 inwoners, een geregeld gebouwde en nette landstad,
bevat eene merkwaardigheid, die in geheel Europa beroemd is geworden:
het Planetarium of beweegbaar hemelstelsel, dat door een eenvondigen wol-
kammer, Eise Eisinga, in het laatste gedeelte der vorige eeuw, zonder
eenige opleiding of hulp van anderen, gemaakt werd. De beweging van
de aarde en overige planeten rondom de zon worden door een uurwerk
voortgebracht. Het rijk heeft het kunststuk aangekocht, en op hel
stadhuis is de beeltenis geplaatst van den eenvoudigen man, die zeven
jaren lang gearbeid heeft aan zijn vernuftig uitgedacht werktuig,
waarvan de hoogleeraar in de wis- en sterrekunde van Swinden eene
uitvoerige beschrijving heelt gegeven.
Dühkum, met 4.463 inwoners, de oudste der Friesche sleden, zoomen
wil, reeds in 248 gesticht, heeft een stadhuis met bezienswaardige zin-
nebeeldige schilderijen.
Rolsward is eene welvarende stad met 4.986 inwoners, met de groot-
ste kerk van Friesland, en een fraai gedenkleeken voor den Frieschen
volksdichter Gijsbert Japiks.
Sneeh, met 9,579 inwoners, bloeit door fabrieken, en vooral door zijn
handel in boter en kaas.
Ten Z. W. van Sneek ligt het stadje Ulst, mei 1.G08 inwoners.
Stavoren, voor zes eeuwen eene der rijkste koopsleden, die eenmaal
aan Hamburg en Bremen den oorlog aandeed en wier weelde en pracht
lot een spreekwoord was geworden, is nu geheel vervallen, en telt
nauwelijks 600 inwoners meer.
Uindeloopen, met 974 inwoners is vooral voor den vreemdeling
merkwaardig, om het eigenaardige, dat de bewoners in kleeding, huis-
raad enz. behouden hebben.
Workum, in de nabijheid der Zuiderzee, heeft 3.699 inwonners.
Sloten, met 812 inwoners, is de kleinste der Friesche steden.
Behalve deze elf sleden zijn op het platte land van Friesland ook
nog enkele plaatsen merkwaardig, en wel hel dorp Wijkei, waar men
31