Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
ling van Landhuishoudkundige Instrumenten verbonden. Het getal Pro-
fessoren is 21 en het gemiddeld getal Studenten 250.
Onder de kerken munt de St. Maartens- of Martinikerk uit, wier
toren, welke eene hoogte van 95 xM. heefc, een meesterstuk van go-
thische bouworde is.
Maar de inrichting, op welke de stad Groningen, naast hare Univer-
siteit, den meesten roem dragen mag, is het Instituut voor Doofstom-
men, in 1790 door den beroemden Henri Daniöl Guyot opgericht.
Hier werden sedert dien lijd ruim 800 kweekelingen in staat gesteld,
als nuttige leden in de maatschappij te verkeeren; 150 worden er steeds
onderwezen. Dc lessen omvatten de gewone vakken van het onderwijs, de
godsdienst en de zedekunde, terwijl op een aantal werkplaatsen de jonge
kweekelingen in verschillende ambachten onderricht ontvangen.
Een monument van wit marmer is, op het plein vóór het Instituut, ter
eere van Güyot opgericht; zijn marmeren borstbeeld is door den Koning
aan de inrichting geschonken, en prijkt in eene der leerzalen,
Een genootschap beoefening van het Vaderlandsch recht; een ander tot
bevordering der natuurkundige wetenschappen; eene akademie van teeken-,
bouw-, toegepaste werktuig^ au zeevaartkunde, onder den naam; Minerva
enz,, bevorderen kunsten en wetenschappen.
Winschoten eene Arrondissements hoofdplaats, heeft 5.812 inwoners.
Appingedam mede de hoofdplaats van het arrondissement van dien
naam, met 5.905 inwoners, ligt aan hel Damslerdiep, zijnde eene vaart,
welke Groningen met Delfzijl vereenigt.
Delfzijl, met 5.468 inwoners, is eene kleine aan de Eems gelegen ves-
ting, waaraan het dorp Fartnsum grenst, dat met een ruim kerkgebouw
prijkt. De toren daarvan trekt dadelijk de aandacht, omdat hij wegens
zijne bochten, door verzakkingen ontstaan, naar alle zijden schijnt over
te hellen. Eenige overblijfselen worden hier nog gevonden van het oude
slot der familie Ripperda. (Gelukkige en onzalige gedachtenis).
Onder de merkwaardigheden, welke de provincie Groningen oplevert,
mogen nog vermeld worden:
In het dorp Midwolde, met 3.777 inwoners, dat tot het Arrondissement
Winschoten behoort, de graftombe van den baron von Inn und Kniphausen»
welk gesteente als een der meesterstukken van beeldhouwkunst in ons
Vaderland geroemd wordt.
Op het veld bij lleiligerke staat het gedenkteekon van graaf Adolf van
Nassau, den eersten van die reeks van helden uit dat geslacht, die de
vrijheid van ons vaderland met hun bloed kochten; hij sneuvelde in een
slag aldaar den 23 Mei 1568. Het gedenkleeken bestaal uit eene
28