Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
Op (Ie Omlc Graclil ziel nicii liet iiuis Brandaa, waar in 1450 paus
Aüriaan, de eenige Ncderlandci' die den pauselijken zetel beklommen
heeft, geboren is. Zijn borstbeeld versiert den gevel, en binnenshuis
vindt men eenige schilderstukken, die tafereelen uil zijn leven voorstellen,
Onder de openbare gebouwen verdienen vermelding: het Stadhuis
met eene kleine verzameling oude Schilderijen; het oude Stadhuis, waar
in 1(>I3 de vredesonderhandelingen plaats hadden; de MufU, vroeger
een kasteel der beeren van Amstel, op de Oude Gracht, waar voor hel
slaan van het geld een stoomwerktuig wordt gebruikt.
Onder dc gestichten van liefdadigheid munt uil hel Krankzinnigenhuis
in de Agnietenstraat, en het Groote lïijkshospilaal.
Aan het hoofd van dc vele wetenschappelijke inrichtingen staal de
beroemde Hoogeschool, die in 1634, onder den naam van Doorluchtige
School ingewijd werd, en 22 professoren en bijna 700 studenten telt.
Eene boekerij van ruim 2800 deelen, een merkwaardige Akademische
Kruidtuin en eenige natuurkundige kabinetten zijn aan haar verbonden,
f De Veeartscmjschool, opgericht in 1810, alwaar sedert de oprichting,
circa 300 veeartsen gevormd zijn geworden; het Kabinet voor landbouw
en dat voor natuurlijke historie van professor Lidt de Jeude behooren
overigens tot de voornaamste bijzonderheden van deze stad,
V^y/i bij Duurstede, met 2.080 inwoners, is eene overoude stad aan den
Rijn, waar nog eenige torens aanwezig zijn als overblijfsels van het
voormalige slot, dal voor meer dan 1000 jaar hier geslaan heeft.
Amersfoort met 13.324 inwoners, aan de Eem, in een bevallig oord
gelegen, is na Utrecht de voornaamste plaats der provincie ; de groote
Lieve Vrouwe toren is een van de schoonste van ons land; in de
St. Joriskerk rust van Kampen, de bouwmeester, van het paleis te
Amsterdam. Amersfoort is de geboorteplaats van Johan van Oldenbarneveld.
Rhenen, aan den Rijn, met 4.142 inwoners, waar men in de nabijheid
den llcimenberg vindt, ligt in een der liefelijkste landstreken van
Nederland. Ook hier wordt, als bij Amersfoort, veel tabak verbouwd.
IJsselstein, mei Z.005 c\i Moiiifoort, met 1.801 inwoners, beide aan den
Ussel, hebben in hunne nabijheid nog eenige overblijfselen van dc oude
kasteelen, die hier vroeger stonden. In Monlfoorl bevindt zich het
Protestantsch landbouwkundig geslicht, waar sints 1847 vele honderden
jongens, vrouwen en meisjes zijn opgenomen.
Als een sieraad van deze provincie mag aangemerkt worden hel
dorp Zeist, mei 5,480 inw. waar de Hernhutter broeders zich sedert 1746
gevestigd hebben. In het zoogenoemde Broederhuis wordt veel te koop
geboden wal behoefte en weelde vereischen. Aan gene zijde van het Zcis-
26