Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page

BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
Rotterdam, met 125,895 inwoners, aan de Maas gelegen, is, na Am-
sterdam, de voornaamste koopstad van ons Vaderland. Onder de vele
merkwaardigheden dezer bloeiende handelsstad verdient bijzondere ver-
melding: de Landswerf, die voorloopig niet meer gebruikt wordt, waar
men alles, wat lol de uitrusting, zelfs van de grootste oorlogsschepen
behoort, bijeenvindl, en waar de wapenkamer en modelkamer allerbe-
zienswaardigst zijn; verder het Museum Boymans, voor eenige jaren door
brand vernield, waardoor veel kunst te loor ging. In het voormalige
Gemeenelandshuis van Schieland, dat eene uitmuntende verzameling van
372 schilderijen bevat, die tweemaal 's weeks, tegen betaling van
25 cents, voor het publiek te zien is. In hel doofstommen-instituut
worden circa 50 kweekelingen onderwezen. Op de Oude of Erasmus-
markl, staal een metalen standbeeld van den beroemden geleerde Desi-
derms Erasmus, die bier in 1467 geboren werd. In de groote kerk
rusien de zeehelden Kortenaar, van Brakel, de Liefde enz. De Neder-
landsche Stoombootmaatschappij heeft in deze stad haar hoofdzetel en
eene aanzienlijke werkplaats voor Stoommachines, enz. op het in de Maas
gelegen eiland Fijenoord, tegenover Rotterdam.
Voornamelijk om deze stad in directe verbinding Ie stellen met de
Zuidelijke Provinciën, België en Frankrijk, is de overbrugging van 't
Holl. Diep tot stand gekomen. Eene ijzeren brug, ten lengte van 1470 M.,
rustende op 13 pijlen en aangenomen voor eene som van /"5.702.000,
verbindt het eiland van Dordrecht met Noordbrabant.
Schiedam, met 20.778 inwoners, aan de Schie en de Maas ge-
legen, bestaat hoofdzakelijk door zijne bekende jeneverstokerijen.
Vlaardingen met 9.079 inwoners, heeft het aanzienlijkste aandeel in
de haringvisscherij van Nederland: van de 79 haringbuizen, in 1855 in
zee gegaan, waren er 52 uil Vlaardingen.
Gouda, met 16.369 inwoners, dal vooral vroeger zeer bloeide door de
bekende pijpenfabrieken, is beroemd wegens de door de gebroeders Crauetr
geschilderde glazen in de Groote of Jans kerk, die tot de voortreffelijkste
behooren, welke ooit door de kunst van glasschilderen, die nu verloren
gegaan is, zijn voortgebracht.
Dordrecht, aan de Merwede, met 25.577 inwoners, vindt een aan-
zienlijk middel van bestaan in den houthandel. Menig houtvlot, dat van
den Boven-Rijn afkomt, levert bij verkoop in deze stad eene som van drie
a vier tonnen gouds op. Nabij Dordrecht \indt men de overblijfselen
van het huis te Merwede, dat voor ruim 1200 jaren gesticht werd.
Gorinchem of Gorkum, met 8.967 inwoners, is aan de Merwede gefe-
gen. In hel koor van de Groote Kerk vindt men de begraafplaats van
24