Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH HIJ VI Na DER NEDERLANDEN.
Leiden, met 50.869 inw., aao den Ouden Kijn gelegen, is vooral be-
roemd door zijne bloeiende Iloogescbool, die in 1575 gesticht werd, om
de stad te beloonen voor hare heldhaftige verdediging tegen de Span-
jaarden, en vroeger door een groot aantal in geheel Europa beroemde mannon
bezocht werd. Aan haar is verbonden eene kostbare bibliotheek, een
observatorium, een plantentuin en vooral het Rijks-Museum voor natuur-
lijke historie, dat in Europa zijns gelijken niet heeft.
De kweekschool voor de zeevaart alhier heeft in 1856—1858 een
getal van 146 harer kweekelingen bij de marine geplaatst.
Opmerkelijk zijn nog verder in Leiden, de verzameling van Japansche
zeldzaamheden en het Museum van oudheden, (vooral Egyptische), hel
Raadhuis, met verscheidene voortreffelijke schilderijen en de Rurgt, ïn
hel midden der stad op een ronden heuvel gelegen, een eerwaardig
gedenkleeken der oudheid, waaraan zich verscheidene geschiedkundige
herinneringen (o.a. Ada van Holland) verbinden.
In de Pieterskerk, een der fraaiste gothische gebouwen, vindt men
onder anderen den grafzuil van den onslerfelijken geneeskundige Boerhaave.
Het dorp Warmond, nabij Leiden, heeft een Seminarium voor Roomsch-
Kalholieken; bij het dorp Katwijk met 5,200 inw. vindt men de merk-
waardige zeesluizen, door welke de Rijn in de Noordzee uitstroomt.
Delft, aan de Schie, met 25.00 inwoners, is eene der oudste steden
van Nederland; zij bloeide in vroegere eeuwen zeer door hare aanzien-
lyke bierbrouwerijen en hare fabrieken van het bekende Delflscbe aarde-
werk, thans bijna geheel te niet gegaan.
Hel Prinsenhof, vroeger het St. Aaglenkloosler, is bekend als hel ver-
blijf van Prins Willem I, die daar in 1584 door Balthasar Gerards, door-
schoten werd. Het prachtige praalgraf van dien vorst, den grondlegger
der Nederlandsche vrijheid, vindt men in de Nieuwe of Ursula kerk.
Deze tombe, een meesterstuk, door Hendrik de Keyzer vervaardigd, prijkt,
behalve met eene menigte allegorische voorstellingen, met een liggend
beeld van den Prins uil wil marmer, aan welks voeteneinde eene faam
staal van metaal, zes voelen hoog, die alleen rust op de leenen van
den linker voel, en voor het grootste kunststuk van hel geheele werk
wordt gehouden.
In dezelfde kerk rusten ook de overblijfselen van den geleerden Hugo
de Groot, terwijl men in de oude of Hypolituskerk met haren scheven
toren de graven vindt van de Admiraals Piet Hein en Maarten Hari»erts-
zoon Tromp, en van den natuurkundige van Leeuwenhoek.
Onderscheidene militaire inrichtingen, als de Constructiewinkcl en het
Oorlogsmagazijn, zijn zeer bezienswaardig.
23