Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
des Konings, bewoont een eenvoudig, maar zeer smaakvol paleis in het
Voorhout.
^t^i^lf Onder de kerken is merkwaardig de groote of St. jMiJkerk, waarin zich
het gedenkteeken bevindt van den Admiraal van Wassenaau-Obdam, en
de Nieuwe Kerk op het Spui, een meesterstuk van bouwkunde, van
binnen ovaal rond, en geheel zonder zuilen.
Tot bevordering van wetenschappen en kunsten bevat 's-Gravenhage
verscheidene inrichtingen, als: de Koninklijke Bibliotheek, in het Voorhout,
die allerbelangrijkst is, en eene daarmede vereenigde verzameling van
munten, medailles en gesneden steenen, (cameën); het Koninklijk Kabinet
van Schilderijen in het Mauritshuis op het Plein, dal ongemeen rijk is-
in dat zelfde gebouw zijn de benedenste zalen ingericht voor eene verza-
meling van Chineesche zeldzaamheden en van voorwerpen van oudheid en
kunst, vooral van Vaderlandschen bodem. Verder heeft men nog het Museum,
Meermanno,-Westreenianum (boeken, platen, penningen» oudheden, schilde-
rijen enz.), de Koninklijke Muziekschool; eene bloeiende afdeeling van de
Maatschappij tot bevordering der toonkunst; de smaakvolle Schouwburgzaal
uitmuntende door hare schoone decoratiën; het gebouw voor tentoon-
stellingea, concerten, enz., gelegen aan den Boschkant, waar men ook de
Geschutgieterij vindt enz.; eene idiotenschool, met ruim 50 leerlingen, heeft
in 1857 vier leerlingen kunnen afleveren, als geschikt voor hel lager onderwijs.
Een der grootste sieraden van de residentie, een der bekoorlijkste
wandeldreven van Nederland, is het Bosch, een overblijfsel van de oude
wouden, die vroeger een groot deel van ons Vaderland bedekten.
Het zoogenaamde Huis in het Bosch, een paleis des Konings, dat in
1647 door Amalia van Solms, de weduwe van den Stadhouder Prins
Frederik Hendrik van Oranje, gebouwd werd, is der bezichtiging over-
waardig, vooral wegens de beroemde Oranjezaal, wier wanden door ver-
scheidene voorname schilders, als Jordaens, Hondborst, van Everdingen,
enz. zijn opgeluisterd, voornamelijk ter herinnering aan de heldenfeiten
van bovengenoemden Vorst.
Ten Westen van s-Gravenhage ligt, aan hel Noordzeestrand, het dorp
Scheveningcn, mei Iwee Badhuizen, welk dorp met de stad, waarvan hel
eene wijk uitmaakt, verbonden is door een kanaal en twee straatwegen,
waarvan de oudste is ontworpen door den beroemden Constantijn Huygens,
Aan dezen weg ligt het buitenverblijf Zorgvliet, waar de bekende volks-
dichter Jacob Cats een groot deel van zijn leven heeft gesleten.
Het dorp Bijswijk, met 2.852 inw. tusschen 's Gravenhage en Üelfl gelegen,
is bekend wegens den daar gesloten vrede in 1697, ter welker gedachtenis
aldaar een gedenknaald is opgericht.
22