Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
De Maatschappij Felix Meritis, die het gezellig verkeer met bijeeo-
komsten tot bevordering van kunst en wetenschap vereenigt, vergadert
in een deftig gebouw op de Keizersgracbt.
Behalve het bovengenoemde is in Amsterdam nog bezienswaardig:
De Landswerf, met de beroemde modellenkamer;
De rijke zooölogiscbe tuin: Natura Arlis Magistra, waar men eene
belangrijke verzameling levende en opgezette vreemde dieren vindt;
Het gebouw lot Nut van 'l Algemeen;
Verscheidene Diamantslijperijen.
Haarlem, de hoofdplaats van de provincie, met 52.758 inwoners, aan
het Spaarne gelegen, is eene van de oudste steden van ons land, en vooral
beroemd door de uitvinding der Boekdrukkunst, door Laurens Koster,
die binnen hare muren woonde. Op de groote markt is, nabij het buis
waar hij woonde, zijn metalen standbeeld geplaatst, en in den Haarlemmer-
bout, een bosch, dal een der sieraden van Holland genoemd mag worden,
prijkt een eenvoudige vierkante gedenksteen, in 1823 ter zijner eer
opgericht. Nog vindt men in den Hout het Paviljoen, een paleis des
Konings, waar eene kostbare verzameling schilderijen van levende en
eerst onlangs overleden meesters bijeen zijn.
liet orgel in de groote kerk, dat 5.000, en volgens sommigen 8.000,
pijpen heeft, is wereldberoemd. In de toren dier zelfde kerk hangen
de zoogenoemde Damiaatjes, klokjes ter herinnering van eene verovering
der stad Damiate in Egypte, ten tijde der kruistochten, waaraan de
Haarlemmers groot aandeel zouden gehad hebben. In de kerk zelve han-
gen eenige opgetuigde scheepjes, welke mede Damiaatjes worden genoemd.
Beroemd is de bibliotheek en vooral de verzameling van natuurkundige
instrumenten, behoorende lot het Teylers Genootschap voor godgeleerdheid
en natuurkunde. De omstreken van Haarlem zijn bekoorlijk; de bloem-
kweekerijen door geheel Europa vermaard.
Behalve de twee vermelde steden, zijn nog in Noordholland merk-
waardig: het stadje Muiden aan de Vechl, met 1.722 inwoners, waarbij
het beroemde kasteel of slot wordt gevonden door graaf Floris V in 1,296,
geslicht, en alwaar later de dichter Hooft woonde, die het lot verzamelplaats
maakte van de grootste letterkundige vernuften van zijnen lijd, als
van Baerle, Vondel, Tesselschade, enz.
Monnikendam, bij de Zuiderzee gelegen, met 2.722 inw., heeft een ge-
denkteeken in de groote Kerk, ter eere van den stichter van de Maat-
schappij tot Nut van 'l Algemeen, Jan Nieuwenhüizen.
Zaandam is een aangenaam aan de Zaan gelegen stadje met 12.201
inwoners. Men toont hier het houten huisje, waarin de beroemde Czaar
19