Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
mingen van gedeelten dezer Provincie zijn: Drecliterland, West-Friesland,
Waterland, Kennemerland, Amstelland, Gooiland.
De hoofdplaats van Noordholland, is Haarlem, maar de belangrijkste
stad, tevens hoofdstad van hel koninkrijk, is AMSTEnoAM, met 281,944
inwoners, (1) gelegen aan het Y, daar waar het riviertje de Amstel er
in uitloopt. Voor zeven honderd jaren stond hier een slot van de beeren
van Aemstel, waarbij eenige visschers hunne hutten opsloegen, en
reeds twee eeuwen later was de plaats zoodanig toegenomen, dat zij
een verhond met den Koning van Denemarken sloot en sedert eene
van de gewichtigste handelssteden van Europa werd. De losheid en moe-
rassigheid van den bodem scheen haren aanbouw eene onoverkomelijke
hindernis in den weg te leggen, maar de ijzeren volharding van hel
llollandsche volkskarakter overwon dien tegenstand, en honderdduizenden
in den grond geheide palen dragen de machtige stad.
Onder de gebouwen, welke Amsterdam versieren, moei in de eerste plaats
genoemd worden, het tegenwoordige paleis, dal vroeger hel stadhuis was ^
Hel slaat op den Dam en is gebouwd op 13659 palen; het heeft eene lang-
werpig vierkante gedaante, ter lengte van 80 en ter breedte van 67 Meieren
moet in al zijne deelen beoordeeld worden naar zijne oorspronkelijke bestem-
ming, namelijk als stadhuis, en niet als paleis. Dan eerst kan men hel doeltref-
fende van den innerlijken bouw en dejuistheid der vele zinnebeeldige versier-
selen op waren prijs stellen. Zoo ziet men in den voorgevel de Amsler-
damsche sledemaagd, het wapen der stad in haren schoot houdende,
bewaakt door twee leeuwen, terwijl zij den olijftak des vredes
in de hand houdt en de nimfen den hoorn des overvloeds in haren
school uitstorten. Het beeld van den koophandel, wien de bewoners van
alle werelddeelen de vruchten hunner gewesten aanbieden, ver-
siert den achtergevel, waar men ook het beeld van den Atlas vindt.
Het gebouw binnentredende, ziet men op de marmeren vier-
schaar, waar vroeger de vonnissen geveld werden. Salomo's
eersle recht en twee voorbeelden van Romeinsche rechtvaardigheid
waren hier voor de oogen der rechters afgebeeld. De groote zaal, vroe-
ger de burgerzaal, is eenig in hare soort; zij is 34 M. lang en 28 M,
hoog; de vloer is heerlijk met marmer ingelegd en vertoont ee.ne aard-
en halve hemelglobe, van welke de andere helft aan de gewelfde zolde-
ring geschilderd is. Hier vond men de toegangen lol alle bureaux. De
tegenwoordige troonzaal, vroeger de burgemeesterskamer, is eene der
(1) De bevolking der gemeenten is genomen naar de bevolkingsregis-
ters, op 1 Jan. 1874.
it>