Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
Ä. Nyraegen, Zevenaar, Kleef,
t. Venloo, Kampen.
k, Venloo, Gladbach.
/. Maastricht, Hasselt,
m. Maastricht, Aken.
n. Maastricht, Luik.
Op 1 Januari 1874 waren van de spoorwegen in exploitatie:
Staatsspoorwegen 989 en van de verschillende Maatschappijen 549
kilometers, te zamen 1538 kilometers, waaronder begrepen is de lijn
Luik—Limburg, doch niet die van Kotterdam-Antwerpen, als zijnde ge-
ëxploiteerd door de Soc. Grand Centr. Beige.
Telegraphie. De lengte der lijnen van den Slaat bedroeg op dien datum
3.277.5; die der draden 11.758.4 Het getal bureaux bedroeg 315,
waarvan 149 aan den Staat behoorden. Het aanlal dépêches was, in
1873. 2.081.885 (waarvan 1,590.799 waren verzonden, 318.101 ontvangen,
en 155,358 uit het Buitenland door Nederland gegaan.
Volgens de begrooting van 1874 waren de ontvangsten op f G67.9G5,
en de uitgaven op f 1.182.850 geraamd.
Postwezen. Het getal bureaux bedroeg 1175. Er werden verzonden;
in het Binnenland 32.810.221, van en naar hel Buitenland 9.394.350,
te zamen 42.204.571 brieven.
Het getal verzonden dagbladen in gemeld jaar was, als volgt:
In het Binnenland 25.651.665, van en naar hel Buitenland 5.143.247,
te zamen 30.794.912. In 1873 werden 5.491.599 Briefkaarlen ver-
kocht, terwijl de ontvangsten der I*ost-Administralie bedroegen/'2.749.689
en de uitgaven /" 7.821.509.
De binnenlandsche stoomboolvaart neemt zeer toe; vooral van Har-
lingen, Lemmer, Amsterdam en Botterdam.
Na deze algemeene beschouwing zullen wij overgaan* lot de afzonder-
lijke beschrijving der provinciën.
NOORDllOLLAND.
Deze provincie, bevattende 45 □ mijlen en 610,990 inwoners, is
het noordelijke deel van de voormalige provincie Holland, in vroegere
eeuwen een der welvarendste gewesten van Europa, en altijd in ons va-
derland de rijkste en de meest invloedhebbende provincie. Oude bena-
15