Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCHRIJVING DER NEDERLANDEN.
Bij Zaandam: de Zaan.
Bij Sparendam: Het Sparen, dal uil de ringvaart van den Haarlem-
mermeer-polder komt, en door Haarlem vloeit.
De voornaamste kanalen van ons land zijn:
De Zuid'^Ulemsvaart, van Maastricht naar 's-Hertogenbosch, met een
zijtak naar Eindhoven en Weelkanaal.
De Schie, van Delft, door Overscliie, naar Schiedam.
Hel Noord'Ilollandsc/ie Kanaal, dat omtrent 38 meter breed is en in 1824
voltooid werd. Het loopt van het V, tegenover Amsterdam, naar hel
Hieuwe Diep, en werd gegraven om de ondiepte het Pampus, aan den
ingang van hel Y, Ie mijden.
De Vaartsche Rijn of Vaart, van Vreeswijk naar Utrecht, vereenigt den
Ouden Rijn met de Lek.
Hel Kanaal van Terneuzen, van Terneuzen naar Sas van Gent.
Hel Kanaal van Voorne, dal de Maas met het Haringvliet verbindt.
De Nieuwe Waterweg, van hel Scheur dóór den Hoek van Holland.
Het Zederikkanaal, dat de Merwede met de Lek verbindt.
Het kanaal van Steenenhoek, van Hardinxveld naar Gorinchem.
Hel Griflkanaal, van Hatlem naar Apeldoorn.
De Willemsvaart, welke Zwolle met den IJssel verbindt.
De Hoogeveensche Vaart, de Dedemsvaart, het Kanaal van Kocvorden, en
het Almeloosche Kanaal.
De Zuiderzee is mei de Hunze verbonden door: 't Noord-Willemskanaal,
de Smildevaart, ook Drentsche Hoofdvaart genaamd, en het Meppelerdiep.
Het Friesch-Groningsch kanaalstelsel heeft met elkander gemeenschap
door het Hoendiep.
In Groningen: 't Schuitendiep, Ooster- en Westerdiep, Stadskanaal, Win*
schoter- en Damslerdiep en het Groot-sckeepvaartkanaal van Delfzijl naar
Groningen.
Hel kanaal dat Amsterdam door Holland op zijn Smalst met de
Noordzee verbinden zal, is op heden nog verre van voltooid.
Over 'l geheel is Nederland doorsneden door uitmuntende waterwegen,
welke den binnenlandschen handel zeer vergemakkelijken.
SPOORWEGEN. {Met de voornaamste Stations.) enz.
la. Lijnen der Hollandsche ijzeren Spoorweg-Maaischappij.
a. Amsterdam, Haarlem, Leiden, 's-Gravenhage, Delft, Schiedam,
Rotterdam,
13