Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
De Waal (grootste breedte bij Rossum 761 M.) stroomt langs Nijme-
gen, Tiel en Bommel, en vereenigt zich, bij I.oevestein, met de Maas.
Deze beide vereenigde rivieren nemen nu den naam aan van (met
eene breedte bij Gorinchem van 933 M.) welke langs Gorkum naar Dordrecht
stroomt en daar, na een gedeelte van zijn water door de Werken-
damsche Killen in den Biesbosch ontlast te hebben, zich verdeelt in twee
armen, waarvan de noordelijke, eerst onder den naam van Noord— (welke
de Lek, den Holl. JJsscl (10 uur gaans) en de Gouwe opneemt,) — en later
als Nieuwe Maas (350 M. breed), langs Rotterdam, Schiedam, enz. ver-
der stroomt en zich dan vereenigt met de zuidelijke, die Oude Maas
heet, waarna zij zich door een breeden mond, het Brielsche Diep ge-
noemd, in de Noordzee ontlast.
De Ussel (grootste breedte bij Zalk 290 M.) (Geldersche Ussel) stroomt
van Weslervoort, noordwaarts, door Gelderland en Overijssel, naar Kampen,
waar hij door het Keleldiep in de Zuiderzee valt, na bij Zutphen den
Berkel, bij Deventer de Schipbeek en hij ïlattem de Grift opgenomen
te hebben.
De Lek (grootste breedte bij Vianen, 378 M.), die zich bij Wijk bij
Duurstede van den Rijn scheidt, stroomt zuidwaarts en valt bij Krim-
pen, in de Nieuwe Maas.
De Vechl {mei gemiddelde breedte van c. 90 M.), welke bij de vierde ver-
deeling van den Rijn, diens rechteram uitmaakt, vloeit noordwaarts naar
Muiden, waar zij door een sluis in de Zuiderzee valt.
De Maas (grootste breedte bij Driel, 339 M.) komt even boven Maas-
tricht (bij Vise) op Nederlandschen bodem, stroomt langs deze stad. Roer-
monde, Venlo, Grave en het fort St, Andries, naar Loevestein, waar zij
zich met de Waal vereenigt en de Merwede vormt. Voorheen liep de
Maas langs Heusden ; hiervan is nog overgebleven, een riviertje, gewoonlijk
het Maasje,ook wel de Doode Maas genoemd, dat westwaarts stroomt, zich bij
Geertruidenberg met het riviertje de Donge vereenigt enden vormt,
welke bij Moerdijk den naam van Hollands Diep aanneerai en beneden Wil-
lemstad zich in tweeën splitst. De rechterarm, Haringvliet geheeten, stroomt,
beneden Hellevoetsluis, door het Goereesche Gat in de Noordzee; de lin-
ker, eerst Volkerak, daarna Krammer en eindelijk Grevelingen genoemd,
valt door bet Brouwershavensche Gat in dezelfde zee. De breedte der
voornaamste Zeegaten is als volgt: het Hollands-Diep 1600—2000 M.,
het Haringvliet 2700 M. 't Goereesche Gal 5400 M. en 't Brouw er haven^
sche Gat ruim 7000 M.
De Schelde treedt dicht bij het Relgische dorp Zandvliet ons land
binnen, en verdeelt zich, tegenover het fort Bath in twee armen, waar-
11