Boekgegevens
Titel: Schriftelijk rekenen (1-100), Getalbewerkingen: in aansluiting met het aanschouwelijk rekenen en 't rekenen uit 't hoofd
Auteur: Mulder, J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1878
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202887
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schriftelijk rekenen (1-100), Getalbewerkingen: in aansluiting met het aanschouwelijk rekenen en 't rekenen uit 't hoofd
Vorige scanScanned page
UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS
Atlas van Nederland voor lei en schrift....... 3e druk /
Joh. Berghuis, Schelpjes ...............3e drak
P. R. Bos, Leerboek der aardrijkskunde........3e druk
P. R. Bos, Schoolatlas in 29 kaarten..............
P. R. Bos, Beknopte Aardrijkskunde..........2e druk
P. U. Bos, Aardrijk kunde voor de Volksschool........
H. Bouman, De vormleer in de lagere school.....6e druk
H. Bouman, De vormleer in opgaven en oefeningen. 2 stukjes a
H. Bouman, Aanschouwelijk onderwas, 12 platen ... 3e druk
n. Bouman, Handleiding bij het aans. onderwijs.... 3e druk
H. Bouman; Leesboekjes met plaatjes, 5 stupes. . . 13e druk
A. Brontsema van Eikema, Eerste en tweede boekje . 4e druk k
P. C. Brugsma, Atlas der Nederlanden........6e druk
S. Blaupot ten Gate, Handleiding Wet L. 0......2e druk
H. W. Dijken, Vlinders voor t jonge volkje.....4e druk
C. F. van Duyl, Oefeningen in 't Nederlandsch .... 2e druk
J. J. A. Goeverneur, Fabel- en versjesb. 4 st.....7e druk k
De Groot, Leopold en Rijkens, Nederl. letterkunde . . 4e druk
K. Hofkamp, Vertellingen van een Torenwachter ... 6e druk
K. Hofkamp, Klokjes, nieuwe vertellingen......5e druk
K. Hofkamp en Haarman, schrijfcursus, 2 stukjes . , 2e druk i
L. Leopold, Leesb. v. d. volksschool, (1) Meiregen. . . 7e druk
L. Leopold, Leesb. v. d. volksschool, (2) Dauwdroppels Oe druk
L. Leopold, Leesb. v. d. volksschool, (3)Sneeuwvlokken8e druk
L. Leopold, Leesb. v. d. volksschool, (4) Mosroosjes . .12e druk
L. Leopold, Leesb. v. d. volksschool, (5) Wildzang . . 5e druk
L. Leopold, Leesb. t. d. volksschool, (6) Klimop ... 3e druk
L. Leopold, Leesb. v. d. volksschool, (7) Stofgoud. . .10e druk
L. Leopold, Leesb. v. d. volksschool, (8) Bonte Steenen 6e druk
Joh. A. en L. Leopold, Nederl. leesboek Ie 7e en 8e stukje 2e druk k
L. Leopold, Blaren van allerlei boomcn........3o druk
M. Leopold, Natuurgenot...............5e druk
M. Leopold, Opvoeding in huis en school.......5e druk
M. en L. Leopold, Een sleutel, Proza en poëzie.2dln. 2e druk k
Dr. J. C. Matthes, Nederl. taal- en spelregels.....3e druk
Dr. J. C. Matthes. Do nieuwe richting........5e druk
G. van Milligen, Nederlandsche Staatsburger.....2e druk
Nuiver en Roinders, Oude geschied, en middeleeuwen . 2e druk
Nuivcr en Reinders, ÏJieuwe geschiedenis.......3o druk
Nuivor en Roinders, Vaderl. geschiedenis.......4e druk
Rekenboek voor de volksschool, 6 stukjes.....3e druk k
R. R. Rijkens, Aardr^kskunde van Nederland.....3e druk
R. R. Rijkens, De reiziger..............4e druk
R. R. Riikens, Schoolatlas van Nederland.......4e druk
R. R. Rijkens, Beknopte aardriiksk. van Nederland . . 2e druk
R. R. Rijkens, Kleine schoolatlas van Nederland. ... 4e druk
Silencers Opvoeding door J. A. Leopold........3e druk
"BL A. Wagner's Bijbelsche verhalen, 2 stukjes. . . . 14e druk a
H. Witte, Plantkunde voor school en huis, 2 stukjes 2e druk i
Dr. Wijnne, Overzicht der Algem. Geschiedenis . . . . 8o druk
Dr. Wijnne, Beknopte Geschied, v. h Vaderland. ... 4e dnik
Dr. Wijnae, VaderlanJsche Geschiedenis.......4e druk
Dr. Wynne, Handboek der Algemeene Geschiedenis . . 3e druk
J. Worp,"Liederen voor mannenkoor.........3e druk
J.' Worp, De zingende kinderwereld, 4 st......4e druk i
J. Worp, Liedjes voor twoe stemmen.........2e druk
J. Worp, Twintig driestemmige liederen.......2e druk
J. Worp, Zangboekjes, 4 deeltjes..........7e druk a
J. Worp, Wenken bü de zangboekjes.........2e druk
J. Worp, Een Lentedag, zonder begeleiding......2e druk
0,25
0,25
2,50
3,75
1,25
0,30
liOO
0,Ï0
y,90
0,90
0,?5
0,25
1,00
0,90
0,25
0,50
0,25
3,75
0,30
0.25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,3(»
0,30
0,30
0,30
0,30
0.30
0,30
1,00
1.50
0,50
1,50
1,25
0,30
0,35
0,35
0,20
1,00
0,30
2,90
0,60
0,35
1,90
0,80
0,30
1,75
1,75
3,90
3.90
0,75
0,65
'^yiO