Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ui IM,11..11, ..,1 II H]»PII|||| I ............
V
90
Beer om Reinaart te dachvaarten. Deze ging hierop na Mau-
pertuus, want:
Reinaerl hadde so menich huus ;
Maer die casteeL Mauperluiis
Was die i)esle van sinen borgen:
Daer Irac bi in, als bi in sorgen
Ende in node was bevaen. 1)
Reinaart gaat met Bruin mede en beloofd denzelve onder-
wegs op hooning te trakteeren. Hij brengt hem bij eene op-
gesplijte ijk die door twee wiggen half geopent gehouden
blijft. Daarop:
Te Brunen spracbi, ende loech: 2)
•Siet bier u grote gevoecli, 3)
[irune, en neniet «el goom 4)
Hier, in desen sehen boom,
Es 5) lionicb utermale vele;
Proeft, of gijs in uw kele
En in uwen buuc moget bringen,
Nocbtan suldi u selven dwingen;
Al denket u goet die bonicbrate,
Etet le seden 6), ende te malen
Dat gi u selven niet en verdervel;
Ic ware onleert ende onlervet.
Wel soele oom ! misquame u iet!"
Terwijl Bruin in die splijt de honing zoekt, trekt Reinaart
de wiggen daar uit en :
Brünn bleef gevangen in den boom
Nu hevel de neve sinen oom,
In boosheden brochl met suiker achte, 7)
Dat bi met liste, no 8) met crachte,
In geere wijs ne can ontgaen.
En bi den hoofde staet gevaen.
Bruin ontkomt niet uit deze gevangenis, als na braaf afge-
rost en gewont te zijn.
1) Bevangen. 2) lachte. 3) lust, begeerte 4) acht; goom nemen—be-
denken , zich in acht nemen. 5) is. 6) te seden — met verstand. 7) Men
leze hiervoor, vglyens LriiOPS : hafte , hechtenis , gevangenschap. 8) noch.