Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
tiende eeuw verre overtroffen, en wanneer men den ommekeer
nagaat die in de twaalfden eeuw in den maatscliappelijken toe-
stand der volkeren plaats grijpt, dan kan men begreipen, dat
ook bijzonder dezen tijd geschikt was om aan de ontwaakte
geest des volks een vlucht te geeven , die alleen het gevolg
zijn kan van groote heilrijke omkeeringen. — De zegerijke ver-
andering in de maatschappelijke toestant, dien wij bedoelen,
wiert door de kruistochten veroorzaakt. Booven hebben wij
reeds met een enkel woort gewaagt van de treurige verhou-
ding dien er voor de twaalfde eeuw hier en elders in de stände
der mensche bestont. Een zoogenaamde middenstant kenden
men tóen niet, en zo zij al bestont, hat zij tog weinig te
betekenen, om eenige invloet te kunnen uitoefenen.
20.
Maar de kruistochten ontstonde , en om de ijver voor de
hijlige zaak met succes op te wekken, wiert degenen die er'
aan deel naamen de vrijheit en het bezit harer onafhankelijkheit
gewaarborgt. Voorzeeker moet dit wel de meest sterkste prik-
kel geweest zijn voor zooveelen hondert duizende om zig in
het verre oosten het genot der vrijheit op de geboortegrond te
gaan bekampen. Honderd duizende boeten haar vrijheits zugt
met de doot, waarteegen nauwelijks honderde daarvan de vrug-
ten mogen Jplukken. Maar die weinige terugkoomende brach-
ten in zich een nieuw mensch mede. Behalve het onwaar-
deerbaar genot van den bewustzijn hunner vrijheit, hat hij
in het oosten teevens eene beschaving opgedaan, dien het
westen onbekent was. Eene beschaaving, die, door zig aan
zijn ruwen aart te paaren , zijne zeden milderde, zonder hem
verwijfd le maken , en dus die gelukkige vereeniging in hem
bewerkte, die zich in de letterkundige produkten van die tijt
afspiegeld.
21.
Men neeme hierby nog in aanmerking , dat deze kruistoch-
ten de verschillende volke van Zuid- en Westeuropa meer en
meer in onderlinge aanraaking gebracht en hun bekent ge-
maakf had met vreemde oorden, zeeden, gebruiken, voortbreng-
selen van vreemde bodem, dat door hetzelve handelverkeer en
neiverheid elders vroeger, hier laater zich meer en meeruitbrei-