Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
toepassing le doen valt, zal 'l best mondeling kunnen behandeld wor-
den. Hel eenige , dat wij daarvoor konden geven, zou beslaan
in verzen van versehillenilen bouw of vorm, om door den leerling
in voelen verdeeld te worden. De reeds gegeven en nog te geven
verzen zullen lol dal einde wel voldoende zijn.
XI. GEMENGDE OEFENINGEN TOT HERHALING. (1)
Schets van de Geschiedenis der Nederlandsche Taal en Li-
teratuur.
inleiding.
1.
Hoewel de nederlandsche taal wat haar— bekendheid betreft,
zich slechts binnen d— enge— grenzen bepaalt, dewelke ook het
volk omvat, door wie het gesprooken word, zoo behoefd bij
in oorsprongelijkheid, in rijkdom , kracht van uitdrukking
en zoetvloeienheit tog niet te achterstaan ook bij de meest
beschaaftste heedendaags— taaien. Zijn— oorspronkelijkheid
of liever zijn zelfstandigheit leert ons de ge.schiedenis der taal
zelf, waarin wij zien, dat hij zich als een— tak van
een— oude stam, die men d— Indo-germaanse noemt, meer
zuiverder, onvermengder en onverbastert heeft staande— ge-
houden , als haar zuster het hoog duis. Zijn— rijkdom, kragt,
zierlijk— en zoetvloeienheit zal ons blijken uit d—■ voort-
brengsels haarer Letterkunde, van wie wij, de geschiedenis
met die van d— taal wilde doen gepaart gaan:
Door Letterkunde of Literatuur verstaat men in een— rui-
mere— zin alles , wat belangrijksch over de wetenschap en
kunst in een— taal is te boek gestelt. Dezelve bevat dus
in die— zin het afdruksel van geheel de verstandelijke en ze-
delijke ontwikkeling eener natie. In een— enger— beduiding
en dien meestal aan het woort gegeeven word, bevat dezelve
de schriftelijke voorbrengselen van genie, van gevoel en van
smaak, die— in de volkstaal vervaardigt, ook de volksgeest
(1) Wij hebben in de volgende opgaven weder van streepjes gebruik
gemaakt, en herinneren daarom den leerling hetgeen wij in de aan-
merking op bl. 27 gezegd hebben.