Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Wat scheldt ge op Oom Avaar, als elk ten smart geschapen.
Als -wreevlig, norsch van aart, en gants en gaar ontmenscht'>
Kent ge edelmoedigheid, die aan de zijne grenst?
Hij mat zich daaglijks af om goed bij een te schrapen,
Voor u, en nog twee losse knapen,
Die daaglyks hem in d'afgrond wenscht. Mr. W. Bilderdijk.
Nederland in 1672 en 1678.
»Wat stoft gij op uw zeekasteelen ?
»Wat op uw vrijheid, deugd en moed?
»Wat op den schat der werelddeelen,
»Dien Oost en West, in 't juk, neêrstorten aan uw voet?
»'k Wil dat gij op mijn schouwtooneelen,
»In 't toegeworpen kleed eens vuigen slaafs zult spelen,
»'k Wil Frankrijk mesten met uw bloed.
»Vergeefs, dat gy 't heelal omvademt,
»Den staf des Zeegods klemt, en weegt der volken lot;"
Zoo spreekt, van uit zijn marmren zalen
De trotsche Lodewijk :..............
J. F. Helmers.
Hy stort, en eensklaps stygt de kreet
Van 't overkropt gevoel,
En schatert, eer men 't wil of weet,
En weerkaatst in den poel.
Hij stort, en zinkt met klont en kluit
En vindt in 't slyk den dood,
Maar schittrend stygt zijn eer er uit.
Geweld en wrok te groot.
Hij stort, en op zijn grafgesteent'
(Zoo ver het weêizyds heugt)
Is de eerste Hoeksche traan geweend
Om Kabeljaauwsche deugd. H. Tollens, Ci.
AANMEnxiKG. Wij zuilen over de Prosodie geen afzonderlijke
oefeningen geven. Hel voornaamsle, dal over dil onderwerp lot