Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
En dat hy voor het lest een stille reê genaeckt.
Dan is 't dat hij verschrikt, en hem te soeken maekt.
J. Cats.
Daer is een seker t'ydt, die God heeft uytverkoren,
Wanneer een geestigh kint op aerde wort geboren,
Daer is een ander tijdt, wanneer het ligchaem sterft,
En , na een lang gewoel, een stille rust verwerft:
Daer is een seker tijdt, wanneer de menschen planten
Priëelen in den tuin, en hagen aen de kanten ,
En op een ander tijdt zoo roeijt men weder uyt.
Daer is een seker tijdt, wanneer men nederhouwt,
Daer is een ander tijdt , wanneer men weder bouwt:
Ibid.
Ach! had de Mensch (soo waar sijn stand
Vol hert- en sinnen-vreugd)
Of, sonder deugde, min verstand,
Of, bij 'tverstand, meer deugd!
Ach! waren alle menschen wijs,
En wilden daarbij wel!
De aard' waar haar een paradijs .
Nu is se meest een hel. D. Rz. Camphuisen.
16.
ó Mnemosijnes kroost, verheven Poëzije !
Gij voert niet slechts op 't hart den staf der heerschappije ,
Maar daar gij 't werktuig der verbeelding stijft en spant,
Versterkt gij ons 't besef van 'toefengraag verstand.
Mr. W. Bilderdijk.
Neen, 'k wil met geen' schipper varen ,
Die 't steeds langs de kusten houdt;
Op het veld der woeste baren,
Zwak en laf, zich niet vertrouwt.
Hij, dien 't lust, zeil met hem meê ,
'tBeste is altijd: »regt door zee."
H. van Luchem.