Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
deelt zonder kennis van zaaken lees eens de versen van
nieuwland en oordeelt dan of een wischkunstenaar ook gevoel
voor het schone kan hebben daarenboven moet zig dat gevoel
ook niet met haar vereenigen in teken bouw en schil-
derkunst.
12.
de middeleeuwen maaken in de geschiedenis eene teidruim-
te uit van tien eeuwen zij beginnen met de stigting van de
nieuwere staaten omstreeksch het midden der vijfde eeu en
ijndigen met de inneeming van constantinopel (1453) of met
de ontdekking van de nieuwe warelt (1492) of met de her-
vorming (1517) drie gebeurtenissen die elk een bijzonder recht
hebben om aan het hoofd der nieuwe geschiedenis te staan
dog van welke de middelste namentlijk de ontdekking van
amerika het overwicht schijnt te hebben naar de grote ge-
beurtenissen en de omwentelingen die in den maatschappelei-
ken toestand de zeeden en denkbeelden geduurenden de mid-
deneeuwen plaats hadden kan men heure geschiedenis in ses
tijtfakken verdelen die elk hun bijzonder caracter hebben en
aan wier hooft wij telkens een der groote mannen vinden die
om zo te zeggen de siel van hunnen tijd waren 1. klovis of
de stigting der nieuwe westerse reiken 2. mahomet of de oor-
sprong der oosterse staal en 3. karei de grote of het westerse
rijk door de franken vernieut 4. otto de grote of de overgank
van het westerse rijk aan duitslant 5. gotfriet van boeljon of
de kruistogten 6. rudolf de eerste van habsburg of de herlee-
ving der weetenschappen en de opkomst der steeden.
13.
In de volgende opgaven moei aangewezen worden, ivelke
woordfirjnren daarin gebruikt zijn. De leerling zie daarover :
de Lijst der woordendie het meest in de Spraakkunst ge-
bruikelijk zijn {Spraakk. bl. 154) art. Tropen, en de omschrij-
ving bij de aldaar opgegeven namen, en verder onder de
woorden : complicio , conversio , gradatio , periphrase en re-
versio; of ivel Spraakl. § 157.
't Vangt aan, het kloek bedrijf, waar 't nakroost van zal spreken :
Men windt de kabels, hijscht de zeilen, wacht het teeken.....