Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
I. OEFENINGEN TER ONDERSCHEIDlï«
SCHILLENDE SOORTEN DENK
Spraakk. § 22—25. Spraakl. § 1.
In de volgende voorstellen wijze de leerling aan, of de daarin
vervatte denkbeelden algemeen, bepaald of zamengesteld zijn.
1.
Eerste morgenstond van het pas geboren jaar, door velen
met tranen van blijdschap en dankbaarheid, door menigsn
met zuchten van weemoed, van droefenis en rouw begroet;
wat tal van gewaarwordingen en aandoeningen , van wenschen
en verwachtingen, welke mengeling van vrees en hoop ver-
wekt gij in het menschenhart ? Tijdspiegel, Januarij 1853.
VOOBBEELD VAN BEWEIIKl.NC.
Eerste morgenstond____ Zamengeslcid denkbeeld, dal bepaald
wordt door:
het pas getwren jaar .... Zamengesteld denkbeeld , dal in zijn
geheel als algemeen of onbepaald le beschouwen is, dewijl het
0|) eik zich vernieuwend jaar betrekking heeft. Van de zamen-
stellende deelen is geboren bepaald (loer pas , en deze zaïnen
maken jaar lol een bepaald denkbeeld.
Algemeen denkbeeld.
Bepaald denkbeeld , door de toe-
voeging van blijdschap en dank-
baarheid.
Algemeen denkbeeld.
Algemeen denkbeeld.
. ■ . Algemeen denkbeeld.
Bepaald denkbeeld , uil hoofde van
de toevoeging der voorafgaande
rnet tranen , met zuchten , enz.
2.
Er is in de gewyde geschiedenis geen karakter sterker ge-
velen
tranen
blijdschap .
dankbaarheid
menigen
begroet