Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
Babylons, Thebes , Palmyras , en Romes oudheden wekken de
belangstelling van onze geleerden. De over die oudheden ge-
schreven werken geven aan ons een denkbeeld van de groot-
heid, of van de magt van deze koninginnen van de aloud-
heid. — Ru.slands keizer heeft de Stad van Moskou bezocht.
— De heden uit Frankfort en uit Hamburg ontvangen berig-
ten zijn meer geniststellender omtrent de stand van de za-
ken , dan die gisteren door de couranten en door de bijzondere
tijdingen in den omloop gebragt waren geworden. — Xerxes
leger werd door Milthiades beleid en dapperheid verslagen. —
Het verlies mijns vriends zal ik nooit niet vergelen, zijn dood
heeft mij in diepen ro\iw gedompeld. — Het zingen diens
vogels is vervelend, door het schelle geluid van zijnen toon.
— Cyrus bevrijde de Joden uit hunne ballingschap. — Naar-
dat die man uit zijne ziekte genezen, en uit zijne pijnen
hersteld is, schijnt hij wel tien jaar,jonger te zijn.
17.
Wanneer men iemand ziet, die vroeger met overdaad zijne
bezittingen vei'kwiste , en thans van de lompen der armoede
bekleed is, dan wordt men aan den eenen kant van medelij-
den getroffen; aan de andere zijde echter ook van eene zeke-
re overtuiging doordrongen, dat de brooddronkenheid een-
maal van armoede gestraft en van schande overdekt wordt. —
Terwijl de booswicht zegepraalt met zijne snoodheden, treurt
menige ongelukkige van de ellende, in welke hy door die
snoodheden gestort werd. — Wanneer rnen met zijn lot be-
rusten kan , is men in alle omstandigheden gelukkig. — In
gevorderde jaren neemt men gewoonlijk met krachten af, het
is daarom van belang zich in jeugdige jaren te oefenen over
alles, wat voor onze maatschappelijke betrekking noodig is.
— Die van zijne vijanden vlugt, is niet altijd als eenen
bloodaard te beschouwen , de gezonde rede zegt ons, dat het
dikwijls beter is ons van noodelooze gevaren te wachten, dan
zich bloot te stellen het slagtoffer van een verkeerd eergevoel
te worden. — Zij stonden rond de tafel, en hadden de han-
den aan een geschakeld, ten einde haar dansen te doen ;
maar hoe zij ook over de proefneming rekenden, dezelve wil-
de niet gelukken.