Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
van Hoogstdeszelfs zoon ; heden morgen heeft Hoogstdezelve
de reis naar Duitschland voortgezet.
9.
Wanneer die zaak naar wensch moge afloopen , dan moeten
gij en uwen broeder onmiddehjk dien heer bedanken gaan. —
Ik en gij hebt te vergeefsch gezocht. Mijnheer zegt dal de
regel en de verklaring a'chler in bet boek slaat. — Hij heeft
de zaak ondernomen en naar wensch geslaagd; ik heb het
ook gewaagd , maar leelijk te pas gekomen. Ik heb gevraagd,
en ik heb onderzocht, ik heb b'y hem geweest en by zynen
vader geweest; maar al myne moeite zijn vergeefsch geweest.
— Toen myn broeder hoorde, dat zijn vriend in de stad is,
gaat hij en vond hij hem bij zijnen vorigen patroon. Hij zag
en vraagde hem , hoe hij voer ; waarop zijn vriend hem aan-
ziet en hartelijk de hand drukte. De wederontmoeting ver-
rukte en deed hem goed. — Er is er, die gelooven, dat wij
een' harden winter hebben zullen, en gelegenheid genoeg om
van het schaatsen te rijden gebruik temaken. Verleden jaar,
heb ik het ook nog gewaagd , maar gevallen, dat mij de lust
voor altijd, ik geloof, vergaan zij.
10.
Waarde Broeder,
Verzoeke u bij deze, of mij zoo spoedig mogelijk de boekep
terug wilt zenden, die u geleend heb, dewijl die binnen
kort benoodigd ben. Twyfel niet, of zult die wel reeds
doorgewerkt hebben; meende althans, dat gij reeds over de
helft zijt, toen ik onlangs by u was. Wanneer u hetzelfde
is, zijt gij dan zoo goed, en doet gij die mij met den beurt-
man geworden; want toen onlangs dat werkje van u met de
diligence ontvangen heb, moest ik bij na zooveel aan vracht
betalen, als het ding waard is. Veel nieuws is er niet:
waarom deze eindig; älleen berigte unog, dat waarschijnlijk
binnen drie of vier weken zaken in uwe woonplaats te doen
heb, en niet zal nalaten u vooraf den dag myner overkomst
te zullen melden. Hope gij evenzeer verlangend zijn zult om
ons te ontmoeten , noeme mij als altijd.
Uw liefhebbende broeder,
N.