Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
iets te leveren, dat tegen de meeste van die werkjes had hunnen
opwegen; en ik ben overtuigd, dat hetgeen te dien opzigte in
deze oefeningen gevonden wordt moeijelijk de vergelijking met
vele anderen zal kunnen doorstaan.
De aanleiding tot dit werkje was hoofdzakelijk eene proeve
te nemen, om meer verscheidenheid en af wisseling in de toepas-
sing der Spraakkunstige regelen te brengen, en daaraan tevens
een stelselmatigen gang te geven. Ik heb daartoe mijne Spraak-
kunst voor Sclioolgebruik op den voet gevolgd, en hij elk
Hoofdstuk zoodanige oefeningen gevoegd, als naar mijn inzien
niet alleen strekken kunnen om het geleerde toe te passen,
maar ook dienstig zijn, om het nader toe ie lichten en tevens
te beter in het geheugen te prenten.
Waar de gegeven - oefeningen misschien wat vreemd of wat
moeijelijk mogten schijnen, heb ik ei- een voorbeeld van bewer-
king bijgevoegd, waw)'door ik meen, dat het schijnbaar moeije-
lijke en vreemde wel zal weggenomen zijn.
Om de foutieve opgaven, die dit werkje besluiten, zoodanige
strekking te geven, dat de inhoud voor den Leerlifig tevens als
bijzaak iets nuttigs opleverde, heb ik gemeend, dat bij velen
eene schets van de Geschiedenis onzer Taal en Letterkunde niet
onwelkom zou zijn. Ilet^ spreekt van zelf, dat ik daarmede
geenszins bedoeld heb, eene Ila7idleiding voor dat onderivijs te
geven; ik heb alleen gemeend, dat bij het behandelen van de
opstellen ligt zooveel in het geheugen zal overblijven, als later
hij meer opzettelijk onderwijs in de Letterkunde dienstig kan
zijn. Eene kleine aanvulling van die schets, door den tijd noo-
dig gemaakt, is hoofdzakelijk de eenige verandering, die deze
nieuwe uitgave heeft ondergaan.
Wat de opstellen zeiven betreft, was het ook geenszins mijne
bedoeling daarin alleen taal- en spelfouten te brengen; ik heb
die veelal zoodanig ingerigt, dat zij tevens tot stijloefeningen
kunnen dienen.
G. C. MULDER.