Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
worden met bijvoeging van de reden, d. i. van den regel, die
een ander gebruik voorschrijft.
De onberadenheid, de liglzinnigheid, de losbandigheid,ja
zelfs de teugelloosheid van kinderen zijn betreurenswaardige
gevolgen van toegevendheid van ouders.
Ilij, die ons de granen, de aardappelen en de groenten
bezorgt, wordt de boer genoemd ; zij , die ons uit de granen
het brood en de andere spijzen bezorgen, heeten de bakker
en de grutter; die aan de rijke lieden wijn bezorgt, heet de
wijnkooper. Wie wordt van deze meest geacht, en wien komt
meeste achting toe?
Men noemt den broeder zijner ouders den oom, en de zus-
ter noemt men de tante. De kinderen van den oom of de
tante noemt rnen den neef of de nicht.
Wanneer kinderen den speeltijd hebben, maken zij dikwijls
leven , dat iemand het hooren en het zien vergaat. Dan is
het tieren en razen zonder einde.
Volgende werken gebruik ik bij onderwijs.
Het Kort Begrip van de Geschiedenis van het Vaderland
door den Professor V.
De Beknopte Aardrijksbeschrijving; vermeerderd met de toe-
passelijke vragen en noodige oefeningen , met voorrede van
Hoogleeraar W.
2.
Heer S. is gisteren uit de Oost-Indië alhier aangekomen
met Isis, gevoerd door den Kapitein H. Toevallig was ik
tegenwoordig, toen hij aan het land stapte. Hij verhaalde
mij, dat hij moeijelijke reis gehad had. Tweemalen waren
zij op het punt geweest um met den man en de muis te
vergaan; maar men had het der beradenheid van den Kapitein
H. te danken, dat het schip en de manschap behouden wa-
ren. Ook roemde hij zeer omgang en behandeling aan boord;
en vooral orde en netheid, als er heerschten.
Hij, die zich met het hart en de ziel op zijn werk toelegt,
kan zeker zijn, dat hij slagen zal. De leerlingen, die altijd
de uitvlugtsels hebben, als van gebrek aan het begrip, aan
het geheugen, aan noodige hulp, moeten wel bedenken, dat
de goede wil veel vermag, en dat de traagheid, de lusteloos-