Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
gevangenis en
47.
[ voorslagen
spreken en j uilwisseling der gevangenen
I ten minste.
2. Voorstel.
Om zich van het gelukkig gevolg van dezen vernederenden
slap te verzekeren, riepen zij M- Regulas vil de gevangenis le
voorschijn, waarin zij hem reeds vijf jaren lang rnedoogenloos
schier aan alles gebrek hadden doen lijden.
1. Predikaiieve betrekking tusschen:
i roepen.
en
j doen lijden.
2. Attributieve betrekking lusschen:
gevolg en gelukkig
stap en vernederend
gelukkig gevolg en vernederende slap ^
waarin zij hem, reeds vijf jaren lang rne-
doogenloos schier aan alles gebrek hadden doen
lijden.
jaren en vijf
gebrek en alles.
3. Objektieve betrekking tusschen:
( zich
verzekeren en ; en
gelukkig gevolg.
M. Regulas.
en
gevangenis
gebrek
doen lijden en |' hem aan alles schier vijf jaren lang medoo-
( genloos.
Aa^mereing. Wij houden de opgegeven voorbeelden van bewer-
king voldoende. Wij voegen bier alleen nog bij . dat men bij bet
objekt nog de naamvalsbelrekking en bijwoordelijke betrekking
kan onderscheiden. Tot het laatste bebuoren in het 1. voorstel de
woorden: ten minste, en in het 2. de woorden: schier vijf ja-
ren lang rnedoogenloos. Van dezen zou vijf jaren lang nog we-
der in twee objektieve betrekkiogen kunnen onderscheiden worden.
te voorschijn roepen en