Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
van dezen vernederenden stap te verzekeren, riepen zij M.
Regulas uit de gevangenis te voorschijn, waarin zy hem
reads vijf jaren lang medoogenlbos schier aan alles gebrek
hadden doen lijden. Zich vast verbeeldende, dat die onge-
lukkige Consul door het vurig verlangen naar een eind van
zyn lyden , door de verrukkende omhelzing van zijne gade en
kinderen , en door de hoop op eene nieuwe verheffing tot het
oude aanzien in zyn vaderland, niets onbeproefd zou laten,
om hunne oogmerken te bevorderen, en tevens door zijne
vorige diensten en door zijne bloedverwanten in den Raad
alles vermogen zou, om dezelven'te bereiken, stelden zij
hem mede in dit gezantschap, onder duren eede van als krijgs-
gevangen weder te keeren , wanneer het oogmerk zijner
zending mislukken mögt.
voorbeeld vas bevverïixg.
1. Voorstel.
De Carthagers wilden zeloe den eersten stap wel doen, om
in onderhandelingen te geraken, en bestolen een gezantschap
naar Rome te zenden, met last, om ouer de voorstagen van eenen
billijken vrede of len minste de uilwisseling der krijgsgevange-
nen le spreken.
In dit voorstel bestaat:
1. De predikative betrekking tusschen :
1 wilden doen
en
( besloten.
2. De attributieve betrekking tusschen:
stap en eerst
last en spreken
voorslagen en billijke vrede
vrede en billijk
uitwisseling en krijgsgevangenen.
3. De olijektleve betrekking tusschen ;
wilden doen en eersten stap
geraken en onderhandelingen
besluiten en senden
I gezantschap
zenden en \ en
( Rome
tusschen een verzwegen gezegde en last