Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Men heeft eene gracht rondom het huis gemaakt.
Hij liep aanhoudend rondom de tafel.
Sinds zijne bevordering is hij niet meer te naderen.
Wij hebben sinds dit oogenblik niets meer van elkander
vernomen.
Sedert 1830 houdt de koning zijne residentie steeds te
's Graven hage.
Te vier uur zal de bode te mijnent zijn.
Hoe is het mogel jk te beweren , dat deze oefening te
groot is*?
13.
Vervolg.
Wie niet voor ons is, die is tegen ons.
Het valt hem moeijelijk de verzenen tegen de prikkels te
slaan.
Hij komt tegen dit gevoelen op.
Gij moet niet met de borst tegen de tafel leunen.
De kina is een middel tegen de koorts.
»Tot morgen," zeide hij bij zijn vertrek; maar tot nu toe,
hebben wij tot ons innig leedwezen niets van hem mogen
vernemen.
Sedert wij met den stoomwagen reizen , hebben wij slechts
drie uren noodig om tot Amsterdam te komen.
Tusschen heden en overmorgen zal er meer gebeuren.
Het staat tusschen u en hem.
Leg die teekening tusschen twee vellen blaauw papier,
en wanneer zij eenigen tijd lusschen die vellen gelegen heeft,
zal zij veel van hare hardheid verloren hebben.
14.
Vervolg.
De paarden worden uit de weide gehaald.
Uit het oog, uit het hart, zegt het spreekwoord.
Het blijkt uit dit gezegde, dat hij de zaak uit een ver-
keerd oogpunt beschouwt.
Menigeen is van gedachte, dat er van die zaak niet veel
gebeuren zal.
De lengte van een vlak is in de omgekeerde reden van zij-
ne breedte.