Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Na lijden komt verblijden. Het eene komt doorgaans na
het andere.
H.
Vervolg.
Naar het algemeen gevoelen zal de vrede niet verbroken
-worden.
De weg naar G. loopt door eéne eenzame heide , en dus
bedenk wel, dat men naar omstandigheden moet handelen.
Hij loopt er om, als de kat om den heeten brij.
Om u heeft hij dezen stap gewaagd.
Om het vette van het smeer
Likt de kat den kandeleer.
Men leeft niet alleen om te genieten.
Om tien uur vertrekt de trein. Ik wed, om waf gij wilt,
dat gij te laat komt.
Hij zal omtrent dat punt nog wel tot andere gedachten
komen.
Er waren omtrent honderd leden tegenwoordig.
Toen wij omtrent zijn huis waren , keerden wij terug.
Terwijl Mozes op Sinaï de Wet ontving, rigtten de Israëlie-
ten een gouden kalf op.
De Wet der Tien Geboden was op twee steen en tafelen ge-
schreven.
Hij heeft mij op zijn woord van eer beloofd, die zaak te
zullen onderzoeken.
Hij staat op den ladder, en poogt op den zolder te komen.
•12.
Vervolg.
Komt men over den hond, dan komt men over den staart,
zegt het spreekwoord.
Hij bekommert zich over ons niet meer.
Over een uur komt hy terug.
Onder de tien gulden zult gij het niet hebben.
Onder de regering van Vespasianus werd Jeruzalem in een
puinhoop verkeerd.
Onder honderd boeken van deze verzameling is er naauwe-
lijks één , dat lezenswaardig is.
Onder vrienden ziet men zoo naauw niet.