Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Voor drukt de betrekking uit tusschen de woorden nut zijn
en gansche land; eene betrekking van doel of oogmerk. Voor
is hier eene vervanging van den 3. naamval, en heeft dus ge-
lijke beduiding met aan.
Ik erkende hem aan zijne stem, ofschoon ik hem niet zien
kon, want hij slond aan den ingang van het gebouw.
Wij zijn aan vele gevaren blootgesteld.
Hy woont achter de kerk.
Ik zal trachten achter het geheim te komen.
Zij gingen de een achter den ander de brug over.
Mijn broeder woont bij een' timmerman. Hy betaalt zijne
huur bij de maand , wanneer hij goed b'y' kas is.
Dit werkje is uitgegeven bij den boekhandelaar T. te A.
Wanneer men een oneven getal b'y tweeën telt, blijft er by
het einde één over.
10.
Vervolg. ,
Binnen eene maand komt hij terug, en zal ons dan zeggen,
of die zaak binnen zyn bereik is.
Zy zijn binnen de rhuren.
Hy woont huiten de stad, en is daarom buiten staat ons
dagelijks te bezoeken.
Wy" zullen dit wel buiten hem doen.
Het gewas is door den hagel vernield.
Zij loopen door het koren.
G'y moet een gat door den muur slaan.
Ik kom in drie weken terug, wanneer het ten minste in
myne magt zal staan.
Wie komt daar in de kamer?
Hij woont in de Breedstraat.
Hij is altyd vriendelijk jegens u en norsch tegen mij.
Men kan de elastieke gom met een mes snyden, mits men
dit mes met water nat make.
Zoo gij met my gaat, zult gij met genoegen ontvangen
worden.
Met een' enkelen misstap bereidt men zich dikwijls onge-
lukken, die men na verloop van jaren nog te betreuren heeft.
De brief is na postlijd verzonden.