Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
duidelijk, ginds, hondsch ,
forsch, gisteren , hoofsch,
frisch, grootsch, ja,
geen, heden , laat,
geenszins, hier, links,
gewis, hoe, maandelijks,
ginder, hoedanig, Q misschien.
Mogelijk, O. ruggelings, valsch ,
morgen, schaars, veel,
neen, schots, voorwaar,
nergens, schuins, vroeg,
niet, sierlijk , waarom.
niets, slaafs. weinig,
nooit, slinks, wel ,
nu. te over, wel ligt,
ook, tra pop, wijselijk,
ras, trotsch, zeker,
regts, tweemaal, zijdelings ,
regtuit, vaak, zijnenthalve.
9.
Noem de voorzetsels , die in de volgende voorstellen gevonden
worden, met bijvoeging van de woorden, lusschen welke zij de
betrekking aanwijzen, benevens den aard dier betrekking ; als-
mede door welke andere voorzetsels zij soms kunnen vervangen
worden.
Voorbeeld:
Bezie hoe dat de wereld gaat,
Groot voordeel uit een kleinen raad:
Een greintje van een goed verstand
Kan nut zijn voor het gansche land. Cats.
Uit wijst in het bovenstaande de betrekking aan tusschen
groot voordeel en kleinen raad, als van een gevolg of uitwer-
king tot de oorzaak ; het heeft hier gelijke beteekenis met door.
Van duidt de betrekking aan tusschen de woorAen greintje
en goed verstand; en wel de betrekking van hoeveelheid, of
van de maat tot het gemeten e.