Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
soort zij behooren naar hunne beteekenis , en ook naar hunne
vervoeging; 2. welke naamvallen zij kunnen beheerschen ; 3.
door welke voorzetsels hunne bepalingen kunnen worden voor-
afgegaan.
V o o r;|b e e 1 cl.
Denken. Onovergankelijk onregelmatig werkwoord, somtijds
echter onk als overgankelijk in den beilrijvenden vorm gehriiikt;
b. v. wal denkt gij van hem. De lijdende vorm is dan gedacht
worde?}. Dil werkwourd heeft geen belieersehing, maar wordt
bepnalil door den vierden naamval met de voorzetsels aan, om
en over; als: ik denk aan hem. om hem. over hem. Zie over
een en ander: Spraakk. § 211—'J17 , § 241—244 en § 427 en
verder, of Spraakl. §§ 96, 114 ,en 151.
1.
drijven,
dringen,
zich ergeren,
eten,
falen,
gaan,
gedenken ,
geeuwen ,
gevoelen,
grabbelen,
grijnzen ,
ginniken,
2.
plagen,
plukharen,
razen,
Aanbidden,
antwoorden,
bedelen ,
begaan,
beginnen,
zich bevinden,
bevriezen,
bezitten,
biggelen,
blijven,
borgen,
danken,
Leen en ,
liegen ,
moeten,
mogen,
nijgen,
zich ontfermen,
ontkennen,
ontmoeten ,
zich ontrusten,
ophouden,
passen,
rieken,
rollen,
ruiken,
schijnen ,
schuilen ,
smaken,
spreken,
staan ,
hangen,
hebben,
heeten,
helpen ,
hinken,
huilen,
inzien,
jagen,
kennen ,
komen,
krijgen,
kunnen.
tegenkomen
trekken,
vallen,
vergaan,
vergeten,
verlaten,
verrigten ,
vliegen,
wachten ,
ween en,
willen ,