Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
cirkel, koetsier, spit,
daad, kok, staatsman,
dal, kous. staf.
dood , kuif. taf,
dwaasheid , laars, trans,
ei, landman, trens,
els. lust. visch,
esch, maat, vleesch,
flesch, massa, vloo,
franje, mei, voerman,
gallery , musch , vrees,
gans. nooddruft, wee,
haai, noord, zee.
d. Vorm den tweeden naamval der volgende zelfstandige naam-
woorden :
Afgezant, dwaas, heer,
arts, Fries, held,
bediende, getuige, hof.
bode, glas. huis,
boer, graf. kind ,
bosch, gras, kluis ,
dag. haan, kornmissaris,
schip, hart, kwast,
leeuw, prins, trots,
maandag, profeet, vorst,
matroos, reus. vrede,
mensch, secretaris. wees,
monarch, staat, weg.
nar, stok, wijze,
paus, tooi, wil.
7.
Aasmerkixg. In de volgende opstellen hebben wij bij de
naamwoorden en de daarvan afhankelijke woorden sommige let-
ters weggelaten, en die door een — vervangen. Wij laten het
aan den leerling over om die ontbrekende letters in te vul-
len, doch merken tevens aan, dat niet overal, waar hij dat
streepje ontmoet. letters zijn w eggelalen. Ook zal hij toe-