Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
t 22
huichelaar, geduld , geest,
geestdrift, geluk, gewigt,
gewoonte. verordening. droefheid,
smaad, hoop, * kamer,
vermogen, krijgsman, verkwikking
redevoering. moord, misdaad,
ijver, nijverheid, ondergang,
verschil, twyfel, maat,
spraakkunst, toejuiching. toon,
geboorteland, voorberigt, waarde,
wanhoop, tegenspoed , 8. Vervolg. varken.

Gewaarwording, leuning, bijlage,
karakter, aanhang, gissing.
scherts, aarde, beroep,
nijd, voedsel, voordeel,
werk. tegertzin, moedwil,
eigenbaat, medelijden, dier.
beginsel, meening, oproer ,
tafereel, bosch, oogmerk,
hartsfogt, vergissing, 9. eigenaar.
Doe hetzelfde hij de volgende bijvoegelijke naamwoorden.
Dom, volledig, kundig,
gewis, godvreezend, zedig, •
ligtvaardig, lomp, mager,
mak, mismaakt, nieuwsgierig,
verbaasd, opregt, rein,
tevreden, woést, gestadig,
verantwoordelijk, aanzienlyk, mooi,
achtbaar, achteloos, bekwaam ,
benaauwd, slim, arm,
bar, stuursch, bedaard,
bedachtzaam, beleefd, billijk,
blijde, braaf, dapper,
gek, donker, welwillend.