Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
stampen, treuren, bijzonder,
staroogen,' trommel. vestigen ,
verstikken , makelaar, inrigten,
belang, evenredig, ernstig,
erlangen, verplegen , vijand.
ontstentenis, gemeenschap, bevelen,
verwikkeling, ontruimen , belang.
onderhandelen, beschouwen, hechtenis.
3.
Ontleed de voh/ende opgaven alleen met aanwijzing der
grondwoorden , afgeleide, samengestelde en verouderde woorden,
bastaardwoorden, enz.
Wij bevinden ons in het rijk gemeubileerde, regt conforta-
ble vertrek, waar we de leden eener aanzienlijke familie bin-
nenkomen , en ze ten tien ure in den morgenstond om de
ontbijttafel vereenigd zien. Eenige nieuwspapieren en brieven
voor de onderscheiden leden van het gezin liggen reeds se-
dert een uur op inzage en ontsluiting te wachten. Het poli-
tieke nieuws is spoedig doorgeloopen. Een enkele pikante
aanspraak van vorst of minister — als zij namelijk in een
Fransch dagblad staat — wordt overluid gelezen, en door
ieder op zijne wijze gerecenseerd. Aan postmerk en adres
heeft men de schrijvers of schrijfsters der brieven spoedig
herkend , en terwyl mevrouwde eene of andere passage, vro-
lijk of touchant, naar gelang van de stemming der schrijvers,
voorleest, heeft mijnheer de brieven van zijn rentmeester of
makelaar in effecten vlugtig doorgeloopen. Eén brief ligt er
nog ongeopend. Men kent de hand op het adres niet; dit
wekt reeds een donker vermoeden. Eene brave weduwe, der
familie bekend , vraagt een kleine gunst, en voorspraak voor
haren zoon.
/i.
Vervolg.
^erwijl mijnheer den brief aan mevrouw toereikt, zegt hij ,
»een fatsoenlijke bedelpartij. Daar zullen we wat aan moe-
ten doen. .Teannette , gij spreekt van avond den hoofdinspec-
teur, — als geer aan denkt, spreekt er dan met hem eens