Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
gierig naar de afscheiding der leUergrepen gie zijn, doch naar
den oorsprong van dien worlel is iiel gier, dat lusl, slerk ver-
langen heleekent. Tevens moeten wij opmerken, dat de boven
aangehaalde bepaling uilsiiiii.end o|) Nedei landsche afgeleide woord-
vormingen ziet, en dat derhalve de woorden mei vreemden of
bastaardiiitgaiigen (zie Spraakk. hl. 17), of die mei tooiihebbende
voorvoegsels zijn zamengesielil, eene uitzondering op dien regel
maken.
1.
Wijs in de volgende woorden den \eortcl of hel zakelijk deel
aan , en geef er de beleekenis of den oorsprong van op.
Uitdrukking, klepel, gemakkelijk,
verbinden, mogelijk, wandelen,
gewoonlijk , kunstig. begeeren,
hoedanig, sleutel, • koddebeijer,
verdrietig, lengte. belasting.
lastig, beugel, avond,
voortreffelijk, ergernis. morgen,
eenvoudig, hengel, middag,
beweeren, bestendig, schrander,
gebeuren, huwelijk, veroorloven,
rustig, bruiloft, schemeren,
ledig, beginnen, uitbreiden,
volledig, vermaken, ridderlijk ,
bewegen, houtvester, ontmoeten,
aandachtig, vertrouwen , C) beschamen.
Wigchelaar, gestalte, vernemen ,
wandelen , overstelpen, genoeg,
bewustheid, verstoren, beslissen ,
handeling. sukkelen , verbeelding,
twijfeling, onttakelen, geweldig,
tv/isten, vertellen, onversaagd,
vrolijk, betamen , bestemmen,
verraden, onguurheid , voorzigtig,
tusschen, timmeren, afgevaardigde,
■vermaard, toetsen, beraadslagen,
gering, goochelen , belemaieren,