Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
groote zonde verleid , want behendige volkshoofden wisten
gemakkelijk wijs te maken, dat natioji
vooral bestaat in bij anderen d^ baas te spelen , le plunde-
ren en le rooven; aan dat gojfear'zyn weinig talrijke natiën
om die kleinheid zelve mindei bl^)olgesteld ; de vaderlandsche
roem en grootheid wordt bij zulke volken doorgaans zuiver-
der begrepen. Elr. Ilugo Beijerman,
1
Wat wij van den tii^k^ange
Geeft hij ons alleen ter leen;
Naauw' gebeden , naauw' ontvangen ,
Stuift het vormloos weer daar heen;
Wat hij bouwt n)et sterke handen,
Sloopt hij weer met ijzren landen.
Alles wat we ons zien omringen
In den schouwburg der natuur ,
Toont ons vormverwisselingen ,
AYanklen stand en korten duur :
Bloemen, planten, boomen, menschen
Kiemen, bloeijen en verflenschen.
Sterfgenooten! ja, dit leven,
Hoe het hobblig pad ook loop ,
Is ten zegen ons gegeven, —
Slechts aan '1 anker van de hoop
In benaauwde en blijde dagen,
Altijd handen vastgeslagen. Jan Schouten,
IV. OEFENINGEN OVER DE WOORDVORMLEER.
SpraakL § 62—91. SpraakL § 24—41.
AANMEïUiiNC. In (le tweede alinea van § GÜ tier Spraakkunst
vindt men eene h(;|(aiing van den woriel of hel zakehjk deel van
nieerlelleii^repige woorden. I»ij de voli^ende oefening lelie de leer-
ling nïiiider 0[» de af^clieiding iler IcUergrepeii, dan wel op den
oorsprong van dien woriel. Zoo zou b. v. de wortel van hel woord
1