Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
11.
Het beginsel der ta.4l is de voortbrenging van zoodanige
geluiden, bewegingen of vormingen der spraakdeelen , als ge-
schikt zijn de voorwerpen, waarvan men het denkbeeld in
den Hoorder wil opwekken, te kennen te geven. En geheel
de Taalkennis bestaat eenig en alleen in het opmerken, er-
kennen, en bepalen van zulke geluiden en vormingen. In
het algemeen is het in hetnoog vallende, dat er derhalve in
die geluiden en vormingen eene overeenkomst of kennelijke
betrekking moet zijn tot die voorwerpen; en dat de ontdek-
king dezer overeenkomst de grondleer der Talen uitmaakt.
'Mr. W. Bilderdijk.
12.
"Wie waarheid zoekt en wijsheid mint,
Is needrig als 't leergierig kind.
Dat steeds aan 's meesters lippen
Met ingespannen aandacht hangt,
En dankbaar raad en les ontvangt.
Die aan zijn mond ontglippen.
't Gaat vast, dat, wie op wijsheid snoeft,
Het meest hare eerste les behoeft,
Die needrigheid verkondigt;
En tot zijn onuitwisbre schand'.
Zich deerlijk aan 't gezond verstand
Met tong en borst bezondigt. Jan Schouten.
13.
Even als de liefde zich vuriger betoont naar mate het be-
minde voorwerp meer hulpbehoevend is, even zoo is de lief-
de tot het Vaderland uit haren aard vuriger naarmate dat
Vaderland vordert, dat elk landskind zich als vermenigvuldige
om het te doen in wezen blijven. Even als de liefde inniger
wordt naar rnate zij op kleiner getal voorwerpen gevestigd,
binnen enger kring beperkt blijft, zoo ook is de liefde tot
het Vaderland inniger naar mate dat Vaderland klein van om-
vang is, en allen , die 't bewonen , slechts één groot huisge-
zin uitmaken. Het aanblazen der Vaderlandsliefde kan bij
een zeer talrijke natie gevaarlijk zijn, en heeft dikwijls tot