Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Bergen . . • . Voorwerp.
in Henegouwen . . liepaling van het voorwerp.
waarop eenige Zuidhollandsche sleden ook den lang gcdreigden
sprong waagden. Enkelvoudig volledig hooldvoorsicl.
Waarop . . . Bepaling van hel gezegde.
eenige Zuidhrdlandsche steden Onderwerp.
ook .... Uepaling van het gezegde.
den lang gcdreigden sprong Voorwerp.
waagden . . . Gezegde.
3e Volzin.
De derde volzin bevat ook slechts één zindeel, dal uil een veel-
voudig en een zamengesteld voorstel bestaal:
Toen vielen Gelderland en Vriesland bijna te gelijk den Hertog
af. Veelvoudig volledig hooldvoorsicl.
Toen . . . Bepaling van het gezegde.
vielen af. .
Gelderland en Vriesland
bijna te gelijk
den Hertog
die, dus van alle kanten
Bevestiirend bedrijvend gezegde.
Veelvoudig onderwerp.
Bepaling van hel gezegde.
Bepaling van hel gezegde.
benard, naauwelijks wist waar zich
te wenden of wal le besluiten. Zamengeslelde volledige Ui.sschen-
zin, dienende lol bepaling van de laatste bepaling den Hertog uil
hel voorgaande voorstel. De lusschenzin bestaal uil vier enkelvou-
dige voorstellen, als:
die naauwelijks wist. Volledige lusschenzin, bepaling van Hertog,
die .... Onderwerp.
naauwelijks ■ . Bepaling van hel gezegde.
wist . . . Bevestigend bedrijvend gezegde.
dus van alle kanten benard. Onvolledige lusschenzin, waarin
het onderwerp en hel koppelwoord zijn uitgelaten, bepaling van
het onderwerp die uil het vorige voorstel.
Dus .... Bepaling van hel gezegde.
van alle kanten . . Bepaling v.-\n het gezegde,
benard. . . . Bevestigend lijdend gezegde.
waar zich te wenden. Onvolledig afhankelijk voorstel, waarin
hel onderwerp is uilgelaten; voorwerp van hel gezegde wist.
Waar . . . Bepaling van het gezegde.
zich . . . Voorwerp.
te wenden . . . Onbepaald bevestigend bedrijvend
gezegde.
of wat te besluiten. Hetzelfde als hel voorgaande voorstel,
2